назад

Консультація юриста: Різновиди договору оренди

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко продовжує знайомити радіослухачів із різновидами договору оренди (найму) – договором прокату, лізингу, найму будівлі або іншої капітальної споруди, транспортного засобу. Терміни «оренда» і «найм» необхідно розглядати як тотожні, оскільки вони позначають одне й те саме поняття – тимчасову оплатну передачу майна в користування.

Які особливості договору прокату та чи може наймач відмовитися від нього; як правильно оформити договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, які зобов´язання у наймача транспортного засобу, що є предметом договору лізингу – з порадами юристки Олени Іпатенко мали змогу ознайомилися слухачі щотижневої програми «Право знати», яка 29 червня вийшла на Українському радіо. Херсон в рамках загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

Консультацію юристки можна прослухати / завантажити або перейти далі по тексту.

Олена Іпатенко

Договір прокату – договір приєднання (тобто може бути укладений шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому), публічний договір за яким наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов’язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.

Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату, які не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом.

Умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є нікчемними.

Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб, наприклад, холодильники, радіотехніка, м’який інвентар тощо (для виробничих – якщо це встановлено договором).

Плата за прокат речі встановлюється за тарифами наймодавця.

Наймач має право відмовитися від договору прокату і повернути річ наймодавцеві у будь-який час. Плата за прокат речі, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування річчю.

Особливості договору прокату:

 • наймач не має права на укладення договору піднайму;
 • наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем;
 • капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося з вини наймача.

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму).

Форма договору – письмова. Якщо укладається строком на 3 роки і більше – підлягає нотаріальному посвідченню.

Право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, підлягає державній реєстрації.

Передання наймачеві предмета договору та його повернення наймаем оформляються актами, які підписуються сторонами договору.
Одночасно з правом найму наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться предмет договору, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

Плата за користування, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

Договір найму (оренди) транспортного засобу

Предмет договору – повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо.

Цим договором може бути встановлено, що предмет договору передається у найм з екіпажем, який його обслуговує.

Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем.

Форма договору найму транспортного засобу – письмова. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Наймач:

 • самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу;
 • зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані.
 • несе витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу;
 • зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини; шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу відповідно до Цивільного кодексу України.

Договір лізингу

Договір лізингу – договір, за яким одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

Господарський кодекс визначає лізинг як вид господарської діяльності, спрямованої на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні однією стороною (лізингодавець) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність за дорученням чи погодженням з лізингоодержувачем або з його відома у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Предмет договору – неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів, під якими слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн. і має знос.

Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, а також інші речі, встановлені законом.

 

Якщо виникли додаткові питання правового характеру
– телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи БПД
0 800 213 103
(цілодобово, безкоштовно в межах України),
де можна отримати наступну інформацію:

 • контакти та зв’язок з усіма центрами з надання БВПД та бюро правової допомоги;
 • консультування з питань надання безоплатної правової допомоги;
 • інформування про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини;
 • надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань.