назад

Олена Іпатенко про новостворений інститут освітнього омбудсмена

Чим займається освітній омбудсмен, які задачі вирішує, як реагуватиме на порушення прав учасників освітнього процесу, чи можуть батьки учнів звернутися до посадової особи та який строк розгляду скарги  – ось коло питань, які цікавлять сьогодні у першу чергу батьків і педагогів.
Тому черговий ефір авторської програми Олени Іпатенко  «Право знати», який щосуботи виходить на Українському радіо. Херсон, висвітлює дані питання. 

Прослухати або завантажити передачу можна за посиланням або перейти далі по тексту.

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко зазначила, що Законом України «Про освіту» визначено інститут освітнього омбудсмена, який займатиметься питаннями захисту прав здобувачів освіти, педагогічних та наукових працівників. Положення про освітнього омбудсмена та порядок звернення до нього затверджено постановою КМУ від 06.06.2018 №491.

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 серпня 2019 року офіційно призначив на посаду освітнього омбудсмена Сергія Горбачова – директора однієї з київських шкіл.

Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінет Міністрів України покладає виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти. Призначається Кабміном на п’ять років без права повторного призначення.

Основними завданнями освітнього омбудсмена є:

 1. сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти;
 2. здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту;
 3. вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;
 4. сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання;
 5. сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту;
 6. співпраця та взаємодія з МОН та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами, міжнародними організаціями, неурядовими громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.


Права освітнього омбудсмена:

 1. розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками;
 2. отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 3. за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати рекомендації закладам освіти, органам управління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;
 4. безперешкодно в установленому законом порядку відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності, а також брати участь в установленому порядку в засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції;
 5. звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
 6. надавати консультації здобувачам освіти, їх батькам, законним представникам, а також педагогічним, науково-педагогічним і науковими працівникам;
 7. представляти інтереси особи у суді.

Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена покладається на службу освітнього омбудсмена, яка наразі знаходиться у процесі формування.


Подання скарги:

До освітнього омбудсмена із скаргами про порушення прав у сфері освіти мають право звернутися здобувачі освіти, їх батьки, законні представники, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники протягом року після виявлення порушення прав.

Можна подати скаргу особисто, а також через уповноважену особу (з належним чином завіреною копією документа, який засвідчує повноваження такої уповноваженої особи).

До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.
Скаргу може бути подано окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб (колективна скарга). Скарга подається в письмовій чи електронній формі
Скарга надсилається у письмовій формі на адресу Служби освітнього омбудсмена (яка наразі в процесі створення) поштою або подається особисто, а в електронній формі – на електронну адресу Служби з використанням засобів електронного зв’язку.
У скарзі, крім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтересів, також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові заявника, місце його проживання. Скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати.

У скарзі, надісланій в електронній формі, також повинні бути зазначені електронна адреса, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання скарги в електронній формі не вимагається.

У разі коли заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду.

Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у пункті 13 цього Порядку, повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження.
Повторні скарги до освітнього омбудсмена від одного і того самого заявника, з одного і того самого питання не розглядаються.

Скарги розглядаються не довше одного календарного місяця з дня їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний для розгляду скарги строк, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний строк розгляду скарги становить не більш як 45 календарних днів.

Наступна передача вийде в ефір 2 листопада і продовжить тему захисту прав  учасників освітнього процесу. Олена Іпатенко говоритиме про булінг.

Якщо виникли правові питання – телефонуйте до Єдиного контакт-центру

0 800 213 103

(цілодобово, безкоштовно в межах України), де можна отримати правову інформацію, консультації та роз’яснення.
Разом з тим, корисну, а головне – актуальну інформацію у вигляді правових консультацій можна знайти на  базі правових консультацій WikiLegalAid – довідково – інформаційній платформі правових консультацій, яка працює за принципом Вікіпедії (Wikipedia), є безкоштовною, у вільному доступі і містить понад 1500 правових консультацій.