назад

Права, пільги та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей

З нагоди відзначення 8 та 9 травня Дня пам`яті і примирення та Дня Перемоги, фахівці Подільського місцевого центру з надання БВПД підготували відеоконсультацію на тему: “Права, пільги, та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей”.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Правовий статус військовослужбовців має особливості, пов’язані з покладенням на них обов’язків, щодо збройного захисту держави, з необхідністю беззаперечного виконання поставлених завдань у будь-яких умовах, у тому числі з ризиком для життя. Саме ці обставини зумовлюють надання військовослужбовцям певних пільг і гарантій.

Для військовослужбовців передбачено: продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами.

Безоплатна кваліфікована медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, пансіонатах і на туристських базах.

Також учасники бойових дій та прирівняні до них особи, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах.

Безоплатний проїзд і перевезення багажу залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження чи відпустку у межах України.

Військовослужбовці, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону,а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

У випадку призову або прийняття на військову службу, за особою не більше вісімнадцяти місяців, зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток незалежно від форми власності. Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Військовослужбовці мають право на навчання у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Дітям військовослужбовців позачергово надаються місця у дитячих закладах за місцем проживання, місцевими радами.

Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства, а у разі їх відсутності – гуртожитком, орендованим житлом або казармою. Також, за бажанням військовослужбовців, держава забезпечує їх грошовою компенсацією.

Військовослужбовці, учасники бойових дій першочергово забезпечуються житловою площею і мають право першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

Військовослужбовцям, під час особливого періоду, штрафні санкції, пеня, проценти за невиконання фінансових зобов’язань перед установами всіх форм власності – не нараховуються, у разі інформування цих установ, про обставини, що виникли.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для них час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

За безпосередню участь в антитерористичній операції військовослужбовцям виплачується підвищене грошове забезпечення та винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

Військовослужбовцям та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та плати за комунальні в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм.

У випадку інвалідності в наслідок бойових дій, а також учасники бойових дій – прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності.

У разі загибелі (смерті) військового члени його сім`ї отримують: одноразову грошову допомогу, допомогу в проведенні похорону, компенсацію матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження пам’ятників. У випадку загибелі військового при виконанні ним обов’язків військової служби передбачено надання членам родинизагиблого одноразової грошової допомоги в розмірі 609тис.грн. Крім того, даній родині виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника, а також за ними зберігаються всі пільги, які мав загиблий.

Цей перелік – не є вичерпним. Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту для військовослужбовців та їх сімей.