назад

Право знати: Про безпеку туризму та страхування

У фокусі сьогоднішнього випуску авторської програми «Право знати», що виходить на Українському радіо. Херсон, – безпека туризму.

Тож вирушаючи у святкову подорож, візьміть на замітку поради заступниці директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олени Іпатенко і пам´ятайте, що держава гарантує захист ваших законних прав та інтересів як на території України, так і за її межами.

Завантажити консультацію юристки можна за посиланням або перейти далі по тексту.

Законом України «Про туризм» визначено, що безпека в галузі туризму – сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх повноважень вживають заходів, спрямованих на:

 • забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля при здійсненні туристичних подорожей, захист громадян України за її межами;
 • забезпечення особистої безпеки туристів, збереженість їх майна, незавдання шкоди довкіллю;
 • інформування суб’єктів туристичної діяльності про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 • надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації;
 • забезпечення туристам (екскурсантам) можливості безперешкодного одержання медичної, правової та інших видів невідкладної допомоги, доступу до засобів зв’язку;
 • заборонення використання туризму з метою незаконної міграції, сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;
 • охорону туристичних ресурсів України, встановлення гранично припустимих навантажень на об’єкти культурної спадщини та довкілля;
 • забезпечення безпеки об’єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій тощо.

З метою забезпечення безпеки туристів суб’єкти туристичної діяльності, здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов’язані:

 • інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);
 • створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, забезпечувати належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо;
 • забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних послуг із підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, водний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеотуризм тощо);
 • забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем;
 • забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від травм, попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги;
 • забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали під час подорожі, транспортування потерпілих;
 • оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про зниклих осіб.

Надання необхідної допомоги туристам, які опинилися в надзвичайній ситуації в межах території України, здійснюється спеціалізованими державними, комунальними та приватними службами, а також рятувальними командами, що утворюються відповідно до законодавства.

Суб’єкти   туристичної  діяльності  інформують  туристів (екскурсантів) про виникнення всіх  загроз  їх  безпеці  в  місцях тимчасового   перебування,  вживають  заходів,  що  спрямовані  на сприяння   аварійно-рятувальній   службі   у  наданні  оперативної допомоги  особам, які постраждали під час подорожі, у тому числі з їх  тимчасового  розміщення  та  харчування  у  період  здійснення рятувальних заходів.

Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних туристів відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

Держава гарантує захист законних прав та інтересів громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій держава вживає заходів щодо захисту інтересів українських туристів за межами України, у тому числі заходів для їх евакуації з країни тимчасового перебування.

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати договори на таке страхування. У цьому випадку вони зобов’язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування.

Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Інформація про умови обов’язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування.

Обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі.

За вимогою туриста туроператор чи турагент забезпечують страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням подорожі.

За бажанням туриста з ним може бути укладено угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних із передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю туриста або його майну, проводиться у встановленому порядку.

 

Турист повинен знати, що відповідно до чинного законодавства України порушеннями законодавства в галузі туризму є:

 • провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов;
 • залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам;
 • ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності;
 • порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму;
 • незаконне використання категорії об’єкта туристичної інфраструктури;
 • порушення умов договору між туристом і суб’єктом туристичної діяльності з надання туристичних послуг;
 • невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення порушень ліцензійних умов;
 • порушення правил щодо охорони чи використання об’єктів туристичної інфраструктури, знищення або пошкодження об’єктів відвідування;
 • створення перешкод уповноваженій на те законом посадовій чи службовій особі у здійсненні контролю за туристичною діяльністю, у проведенні перевірки якості надаваних (наданих) туристичних послуг або додержанні ліцензійних умов, стандартів, норм і правил щодо здійснення туристичної діяльності;
 • незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності;
 • розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану законом інформацію.

Наступний випуск правової передачі вийде в ефір 4 січня і продовжить цикл, присвячений захисту прав туристів.

Якщо виникли додаткові питання правового характеру – телефонуйте до Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України), де можна отримати наступну інформацію: контакти та зв’язок з усіма центрами з надання БВПД та бюро правової допомоги; консультування з питань надання безоплатної правової допомоги; інформування про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини; надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань.