назад

«Право знати» про права та обов’язки учнів

Аби підвищити рівень правової освіти мешканців Херсонської області, на Українському радіо. Херсон вже майже півроку виходить авторська програма «Право знати», у якій заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко висвітлює актуальні теми, дає поради та рекомендації. Окрім того, слухачі можуть дізнатися про правові послуги, альтернативні сервіси та пілотні проєкти системи БПД та Міністерства юстиції України.
Черговий ефір передачі, яка щотижня виходить на Українському радіо. Херсон, присвячена основним правам та обов’язкам учнів, які  навчаються  в закладах загальної середньої освіти.

Завантажити консультацію юристки можна за посиланням або перейти далі по тексту.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальну середню освіту» учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в одному із закладів загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років.

Статус учнів (вихованців) як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту” та «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Серед основних прав учнів можна виділити наступні:

 • навчання впродовж життя;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу до людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативних актів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому постановою КМУ №882 від12.07.2004 (з змінами);
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському житті школи;
 • трудову діяльність у позанавчальний час. Тут слід врахувати, що особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх. Проте щодо охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці для них передбачено пільги. Згідно зі ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Крім того, для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює;
 • право на інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Обовязки учнів:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Наступна програма вийде в ефір 7 грудня. Олена Іпатенко розкаже про безпечне працевлаштування за кордоном.