назад

«Право знати» про соціальний захист здобувачів середньої освіти

Правовий захист дітей – один із пріоритетних напрямків нашої роботи, тому крім правопросвітницьких заходів, які регулярно проводяться на Херсонщині для здобувачів освіти,  Регіональний центр з надання БВПД ініціював  ще й серію просвітницьких теле- та радіопередач.
Показником ефективної співпраці з херсонською філією Національної суспільної телерадіокомпанії стала  щотижнева авторська програма заступниці директора Регіонального центру з надання БВПД Олени Іпатенко  «Право знати».

Про державні  гарантії та соціальний захист здобувачів загальної середньої освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, дітей із складними порушеннями розвитку та вихованців шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – слухайте на Українському радіо. Херсон.

Завантажити консультацію юристки можна за посиланням або перейти далі по тексту.

Державні гарантії та соціальний захист учнів (вихованців) визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Статтею 3 Закону України «Про освіту» визначено, що держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення.

Так, держава забезпечує безоплатність повної загальної середньої освіти; гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти. Окрім того, держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх учнів.

Також учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов’язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

Особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються гуртожитками та/або підвезенням до навчального закладу.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в закладах освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними.

Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інших закладах загальної середньої освіти, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (тобто класах для навчання осіб з особливими освітніми потребами), та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання згідно з одержаною освітою у порядку, встановленому законодавством України.

Заклад загальної середньої освіти забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

Учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров’я. Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Увага! Наступна програма вийде в ефір 23 листопада і продовжить тему захисту прав учасників освітнього процесу.

Якщо виникли правові питання – телефонуйте до Єдиного контакт-центру:

0 800 213 103

(цілодобово, безкоштовно в межах України),
або звертайтеся до центрів з надання БВПД Херсонської області, де всі без виключення можуть отримати правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових питань.
Актуальну інформацію у вигляді правових консультацій можна також знайти в базі правових консультацій WikiLegalAid – довідково-інформаційній платформі правових консультацій, яка працює за принципом Вікіпедії, є безкоштовною і містить понад 1500 правових консультацій.