назад

Про права та обов’язки батьків, чиї діти є учасниками освітнього процесу

Про права та обов’язки батьків, чиї діти є здобувачами загальної середньої освіти, розказала заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко  в черговому випуску своєї авторської програми.
«Право знати» щосуботи виходить на Українському радіо. Херсон і допомагає мешканцям області вирішити питання правового характеру, скориставшись   порадами та рекомендаціями досвідченого юриста, а також дізнатись про правові послуги, альтернативні сервіси та пілотні проекти системи БПД та Міністерства юстиції України.

Прослухати або завантажити авторську програму «Право знати», яка щотижня виходить на Українському радіо. Херсон, можна за посиланням.

Права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють, як учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти визначаються Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Статтею 55 Закону України «Про освіту» визначено, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
 • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладів загальної середньої освіти;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
 • захищати законні інтереси дітей;
 • здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених програмою результатів навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України;
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси інших учасників освітнього процесу;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Увага! Наступна програма вийде в ефір 30 листопада і продовжить тему захисту прав учасників освітнього процесу.

Якщо виникли правові питання – телефонуйте до Єдиного контакт-центру:

0 800 213 103

(цілодобово, безкоштовно в межах України),
або звертайтеся до центрів з надання БВПД Херсонської області, де всі без виключення можуть отримати правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових питань.
Актуальну інформацію у вигляді правових консультацій можна також знайти в базі правових консультацій WikiLegalAid – довідково-інформаційній платформі правових консультацій, яка працює за принципом Вікіпедії, є безкоштовною і містить понад 1500 правових консультацій.