назад

10 кроків для реалізація права на безоплатну правову допомогу на Полтавщині

Прийняття Закону України  «Про безоплатну правову допомогу»   2 червня  2011 року для пересічних українців дало можливість на практиці реалізувати статтю 59   Конституція України, яка  гарантує кожному право на професійну правничу допомогу.

Система безоплатної правової допомоги (далі — БПД) — це відносно нова державна правозахисна інституція, що набуває дедалі більшої популярності серед громадян. На сьогодні команда БПД нараховує по Україні численну кількість юристів та адвокатів, що активно працюють з громадянами, які потребують правової допомоги.

Як вдалося налагодити роботу фахівцям системи безоплатної правової допомоги на Полтавщині задля реалізації  на практиці конституційного права на професійну правничу допомогу  та 10 важливих кроків для отримання  БПД в регіоні  розповідають у Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у Полтавській області.

Крок 1. Безоплатна правова допомога ефективний інструмент захисту своїх прав

Порядок реалізації права на професійну правничу допомогу визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Відповідно до норм зазначеного закону під правовою допомогою розуміють надання правових послуг, спрямованих на забезпечення  реалізації  прав  і  свобод  людини  і  громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Безоплатна первинна правова допомога надається кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

Державою також гарантується право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, яка включає в себе такі її види як захист, здійснення  представництва інтересів осіб,  в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які забезпечують надання правових послуг, та адвокати,  включені  до  Реєстру  адвокатів,  які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Крок 2.  Доступ громадян до правової допомоги у кримінальному процесі

Регіональні центри відповідно до покладених на них завдань забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України.

У разі затримання особи, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги – Регіональний центр (ст.213 КПК України – у разі затримання особи у кримінальному процесі та ст.261 КУпАП – у разі затримання особи в адміністративному порядку).

«За період з 01 січня 2013 року по теперішній час Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги видано понад 35 000 доручень для здійснення захисту осіб в кримінальних та адміністративних провадженнях» –  розповідає директор Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

Захист прав громадян у цивільному та адміністративному процесі або крок 3 для отримання безоплатної правової допомоги   на Полтавщині

Для забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах з 1 липня 2015 року в Україні розпочали роботу сто місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можуть звернутися жителі місцевих громад усіх регіонів України.

У Полтавській області роботу з надання правової допомоги здійснюють три місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Полтавський, Кременчуцький та Лубенський та 24 бюро правової допомоги.

Місцеві центри з надання БВПД забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, зокрема малозабезпеченим (особи чий середній місячний сукупний сімейний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів), учасникам бойових дій (у тому числі це стосується учасників АТО із відповідним статусом та членів сімей загиблих), дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям та ін. Усім цим незахищеним категоріям осіб надаються послуги адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як це визначено ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

За період роботи місцевих центрів з надання БВПД Полтавській  області  надійшло понад 150 000  звернень від громадян.

Крок 4 або як отримати безоплатну правову допомогу за допомогою консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги

Скористатися послугами фахівців системи безоплатної правової допомоги громадяни можуть не лише завітавши до місцевих центрів та  бюро правової допомоги, але й відвідавши консультаційні  пункти доступу до безоплатної правової допомоги.

 «Консультаційний пункт – це точка доступу до безоплатної правової допомоги, робота якої забезпечується  в приміщеннях органів  державної влади . органів місцевого самоврядування, установ(організацій. Закладів), громадських та волонтерських організацій тощо, які розташовані на території, на яку поширюється  юрисдикція  відповідного місцевого центру» – резюмує заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Ігор Клименко.

Крок 5  або як отримати правову допомогу за місцем проживання

Важливим напрямком забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги є надання адресної допомоги громадянам, які за станом здоров’я не можуть самостійно відвідати бюро. Надання адресної правової допомоги для таких категорій громадян постійно практикується фахівцями системи БПД. Така послуга передбачає надання безоплатної правової допомоги за місцем проживання або перебування особи, яка за станом здоров’я особисто не може звернутися за допомогою. У ході зустрічей фахівці вивчають надані документи, з’ясовують проблеми клієнтів, надають юридичну консультацію, та при необхідності, приймають письмові звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. За поданими зверненнями приймаються рішення про надання БВПД та видаються доручення для адвокатам або накази на представлення інтересів клієнта фахівцями бюро, які безпосередньо допоможуть вирішити проблему.

Партнерство у дії або крок 6 для забезпечення жителів області  широкою мережею точок доступу до БПД

Одне із пріоритетних завдань, яке ставлять перед собою фахівці  Регіонального, місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги Полтавської області є активне партнерство з органами місцевого самоврядування.

Робота з партнерами (громадськими інституціями, органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, науковими та навчальними закладами) розглядається Регіональним центром та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області як неодмінна складова досягнення поставлених завдань. Регіональним центром підписані угоди про співпрацю з обласною державною адміністрацією та обласною радою, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. Крім того, місцевими центрами в кожному районі підписано угоди з районними держадміністраціями і районними радами, що сприяє поєднанню зусиль для забезпечення захисту прав громадян.

Такими Меморандумами передбачена співпраця у наступним напрямах:

  • взаємодія щодо реалізації права осіб вторинної правової допомоги;
  • організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості учасників проведення АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та проходять/проходили службу у військових частинах;
  • взаємодія з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами, організаціями з метою захисту порушених прав і свобод людини (за необхідності та за їх згодою);
  • оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на веб-ресурсах Сторін;
  • поширення інформації про право визначених законодавством категорій осіб, на безоплатну правову допомогу усіма доступними Сторонам засобами.

Фахівцями системи БПД області підписано близько  500 угод про співпрацю з партнерами.

Крок 7  до посилення правової спроможності територіальних громад  та вирішення правових питань на місцях

Прикладом ефективної комунікації системи БПД та органів місцевого самоврядування є  прийняття Програм правової освіти  та правової допомоги.

Наразі на Полтавщині затверджені 50 Програм правової освіти, які  є ще  одним із кроків  до спільної мети  – покращення життя  громадян регіону, підвищення їх правової обізнаності та розширення доступу до безоплатної правової допомоги.

«Прийняття програм правової освіти населення – це  не лише  додаткові ресурси для підвищення правової освіти та вирішення правових проблем у територіальних громадах чи для окремих цільових груп населення, а й  приклад ефективної співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,  системи БПД та розуміння потреб  громад  щодо  доступу до правової допомоги та інформації» – переконаний очільник системи БПД області Олександр Черчатий.

Приймаючи Програми правової освіти населення фахівці системи  БВПД виходили з реалізації ключових напрямів діяльності – надання правової допомоги жителям територіальних громад, проведення правопросвітництва в районах, селах, селищах та виготовлення методичних матеріалів на правову тематику.

На реалізацію заходів Програм передбачено виділенні коштів на наступні заходи: виготовлення та розміщення соціальної реклами, що містить інформацію про надання безоплатної правової допомоги; проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правових питань; організації опитувань з питань держави та права, ефективності правопросвітницької діяльності серед молоді в районі; проведення огляд-конкурсів на кращу організацію правовиховної роботи в закладах освіти та культури та інші заходи, забезпечення відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями за місцем їх перебування з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги; забезпечення роботи мобільних консультативних пунктів; забезпечення організації громадського обговорення проектів нормативно – правових актів з актуальних питань державотворення; інформування громадськості щодо проходження формування і реалізації державної політики у сфері держслужби, підготовки і прийняття проектів законів та інших нормативно – правових актів.

Право знати свої права та обов’язки або крок  8 до реалізації своїх прав

Реалізуючи статтю 57 Конституції України щодо знання громадянами своїх прав та обов’язків фахівці системи БПД області проводять активне правопросвітництво, яке є одним із пріоритетних завдань, яке постає перед фахівцями системи безоплатної правової допомоги в Полтавській області. Реалізуючи цей напрям діяльності, ми прагнемо не лише поінформувати про можливості системи БПД та як ними скористатися,  а й розповісти громадянам, про їх права, можливості їх реалізації  на практиці, захисту у разі необхідності. А ще – це чудова нагода спілкування з діючими та пошук нових партнерів для втілення правопросвітницьких проектів.

З моменту створення системи БПД в регіоні було проведено понад 11 000 правопросвітницьких заходів.

Правопросвітницька робота проводилася у різноманітних формах, як то: круглі столи, семінари, уроки права, години спілкування, лекторії, ігрові заняття, виховні години, бесіди, лекції. Даними заходами охоплені різні вікові групи, починаючи із найменших громадян нашої держави – дошкільнят. Фахівці МЦ та бюро провели заходи у формі ігр, бесід, ознайомлюючи малечу із правами на прикладі героїв казок. Для учнівської та студентської молоді проводилися лекції, правові вікторини, брейн-ринги, семінари, дискусії, уроки права, правові бесіди.

Така робота продовжується і для дорослого населення це  різні цільові аудиторії та різні форми роботи, які дозволяють поінформувати про права, обов’язки, відповідальність, новації у чинному законодавстві   державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, безробітних, суб’єктів пробації, осіб з обмеженими можливостями, пенсіонерів.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян. У цій правоосвітній діяльності фахівці системи БПД області спрямовують зусилля на  підготовку інформаційних матеріалів правового характеру для висвітлення у ЗМІ, забезпечення належного тематичного наповнювання, актуальності та доступності сприйняття методичних матеріалів (посібників, рекомендацій, пам’яток, буклетів тощо) пересічними громадянами.

З 2013  фахівцями системи БПД областіздійснено близько 10 000  виступів у ЗМІ/

Крім інформування про діяльність на загальному веб-сайті системи БПД фахівці системи БПД здійснюють висвітлення у засобах масової інформації інформацію про діюче законодавство, успішні практики, ініціативи системи БПД. Також представники  системи БПД області стали ініціаторами проведення прес-конференцій за участю клієнтів системи, яким вдалося захистити свої права за допомогою працівників Місцевих центрів, бюро правової допомоги та адвокатів, які співпрацюють з системою БПД.

У переважній більшості фахівці системи БПД області співпрацюють з місцевими телеканалами, радіомовленнями, інтернет-виданнями, друкованими ЗМІ. Крім того, представники Регіонального, місцевих центрів та бюро правової допомоги  знайшли альтернативу правовому інформуванню: свої інформаційні матеріали юридичного характеру на веб-ресурсах партнерів. Крім того, налагоджена комунікація із місцевими ЗМІ у вигляді інформувань на  їх сторінках у Фейсбуці.

З метою підвищення рівня правових знань різних верств населення, вдосконалення системи правової освіти забезпечити у рамках Програми здійснюється видання щомісячної газети юридично-просвітницького спрямування «Правовий вісник». Видання виходить тиражом у кількості 1 000 примірників та розповсюджується  серед органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та партнерів системи БПД. З січня 2020 року Регіональним центром з надання БВПД у Полтавській області здійснюється випуск газети в електронному варіанті. Серед постійних рубрик видання: інтерв’ю з експертом, актуальна тема, новини від партнерів, думка спеціаліста, адвокат консультує, приклади успішного захисту, зміни законодавства, сторінка регіонального представника Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Також читачі можуть ознайомитися із зразками документів, переглянути медіа галерею з найбільш знаковими подіями у роботі системи БПД та партнерів, переглянути  найцікавіші відеоконсультації за участю фахівців системи БПД області.

Крок 9 до реалізації права на безоплатну правової допомоги або як завдяки системі БПД захистити та реалізувати  земельні права

З 1 липня 2021 року набравє чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який має відкрити ринок землі та дозволити громадянам вільно купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення які належать їм на праві приватної власності.

Ще один великий проєкт, у реалізації якого бере участь система БПД, – програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». Захист прав власників земель, землекористувачів та територіальних громад, роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею, гарантування допомоги в судовому захисті порушених прав та протидії рейдерському захопленню земельних ділянок – це мета нашої діяльності у межах проєкту.

У рамках реалізації такого проекту на Полтавщині фахівцями системи БПД області з липня по червень 2021 року проведено більше 1 000 заходів з роз’яснення земельних питань жителям області, учасниками яких стали понад 7 000 осіб. До місцевих центрів, бюро правової допомоги, під час виїзного та онлайн консультувань звернулося понад 3 000 осіб, яким було надано  більше ніж 3 000 консультацій з земельних питань. Також  понад 2 000  осіб отримали письмову консультацію з земельних питань від фахівців місцевих центрів та бюро правової допомоги Полтавщини.  52 клієнти звернулися за отримання безоплатної вторинної правової допомоги (представлення інтересів у суді та складання документів процесуального характеру). Задля підвищення якості наданої правової допомоги здійснено моніторинг 447 письмових консультацій з земельних питань.

«Забезпечити захист прав громадян означає забезпечити доступ до правосуддя. Дуже важливо враховувати потреби населення, адже це дозволяє змінювати підходи до роботи, шукати більш ефективні та дієві задля того, щоб вирішувати правові проблеми жителів області», – резюмує очільник Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий.

Право на другий шанс або програма відновного правосуддя для неповнолітніх

Проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», Міністерством юстиції, Офісом Генерального прокурора на базі надання безоплатної правової допомоги за підтримки Представництва Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні запроваджено у січні 2019 року на території 5 областей, у квітні 2020 року – на всій території України.

Метою Програми є максимально раннє виведення неповнолітнього з кримінального процесу та вжиття заходів для запобігання повторному вчиненню ним кримінальних правопорушень.

«Відновне правосуддя важливе не лише для неповнолітніх, а й для всього суспільства. Якщо неповнолітні потрапляють за грати, виникає великий ризик того, що правопорушення будуть повторюватися. Натомість відновне правосуддя дає шанс повернутися до нормального життя.», – переконаний директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.

Програма відновлення застосовується лише при вчиненні неповнолітніми злочинів невеликої або середньої тяжкості. За вчинення злочинів невеликої тяжкості — наприклад, проникнення до житла, нанесення легких тілесних ушкоджень — порушник отримає до двох років позбавлення волі, а за злочин середньої тяжкості (крадіжка, грабіж) — до п’яти років. Щоб стати частиною програми, неповнолітній має визнати вину у скоєному. Це може відображатися у різних формах, але не повинно мати негативних наслідків для неповнолітнього чи використовуватися для його подальшого кримінального переслідування.

Нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права Ви зможете звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88.

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 54, тел. (0536) 75- 75- 20

Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська 17, тел. (05361) 77-479.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40.

Крім того, завдяки мобільному додатку «Безоплатна правова допомога» (через Play Market та App Store) можна автоматично зателефонувати на номер 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста.