назад

Безоплатна правова допомога засудженим особам

Що робити, якщо Ви втратили документи, які дають вам право вільно розпоряджатися своїм майном? Як встановити факт народження, смерті, чи спільного проживання? Ці та інші факти називаються фактами, що мають юридичне значення – тобто такі, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. Часто такі питання виникають у засуджених осіб, які перебувають в Державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)».

Днями директор Чортківського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Марія Гамбаль та фахівець центруОлена Овсинська провели для засуджених правопросвітницький семінар: «Порядок звернення до суду у справах щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення». Цього ж дня було організовано роботу консультаційного пунктудоступу до безоплатної правової допомоги в установі.

Згідно законодавства в судовому порядку передбачена можливість встановлення фактів що мають юридичне значення, а саме:

1) родинних відносин між фізичними особами;

2) перебування фізичної особи на утриманні;

3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;

7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;

8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;

9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.

Заява про встановлення фактів, які мають юридичне значення подаються до суду за місцем проживання заявника та розглядаються за участі заінтересованих осіб.

Так, завдяки співпраці Чортківського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги з Чортківською установою виконання покарань (№26) засуджені, які утримуються в установі завжди мають змогу отримати фахові консультації із правових питань, а також подати звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.