назад

Більше про безоплатну правову допомогу дізнались студенти юридичного факультету Нацiонального унiверситету “Чернiгiвська полiтехнiка”

Система безоплатної правової допомоги розвивається в Україні стрімкими темпами. Є дуже прогресивною та миттєво реагує на зміни в суспільно-політичному житті країни, забезпечуючи, таким чином, надання можливості отримати безоплатну правову допомогу з найбільш актуальних питань. Не дивно, що така діяльність привертає до себе увагу майбутніх правників, які хочуть дізнатись більше про те, як розпочала свою роботу система безоплатної правової допомоги в Україні та як вона розвивалась.

Тому, для більш детального ознайомлення студентів 2 курсу юридичного факультету, якi навчаються за освiтньо-професiйною програмою “Цивiльна та господарська юстицiя (Суд. Нотарiат. Правова допомога). Нацiонального унiверситету “Чернiгiвська полiтехнiка” з історією створення та розвитку безоплатної правової допомоги, заступником начальника відділу комунікації та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД Дмитром Савуляком було проведено правопросвітницьких захід.

Під час заходу студенти мали змогу ознайомитись з процесом створення та розвитку системи безоплатної правової допомоги починаючи з 2011 року, з моменту прийняття Закону « Про безоплатну правову допомогу», і по теперішній час. Розповідь поєднувалась з демонстрацією презентації на якій наочно було проілюстровано темпи розвитку системи та шлях її становлення. Так, з 2012 року розпочав свою роботу Координаційний центр з надання правової допомоги, завдяки зусиллям команди Координаційного центру було утворено Регіональні центри з надання БВПД, що займаються захистом осіб до яких було застосовано адміністративне затримання чи арешт, а також, які були затримані за підозрою у вчинення злочину, з 2014 до цього переліку додались особи засуджені до позбавлення волі. Наступним кроком розвитку мережі центрів та переліку послуг з надання безоплатної правової стало створення місцевих центрів з надання БВПД, які надають допомогу у цивільних та адміністративних справах. Для розширення можливості доступу до правової допомоги були утворені бюро правової допомоги, що є структурними підрозділами місцевих центрів, які виконують та надають ті ж самі правові послуги, що й місцеві центри.

Перелік осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, також доповнюється відповідно до потреб, що виникають. До числа суб’єкті, які мали право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, на початку, входили: малозабезпечені особи та особи з інвалідністю; ветерани війни та учасники бойових дій та особи щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатність. З 2017 року цей перелік поповнився внутрішньо переміщеними особами, а з 2018 року до них додались діти та особи, що стали жертвою домашнього насильства та насильства за ознакою статі. На цьому робота над доступом до вторинної правової допомоги не зупиняється, ведеться постійна робота над вдосконаленням законодавства, яка має на меті забезпечення прав людини на захист.

 

В кінці студенти та викладачі закладу задавали питання, зокрема, вони стосувались можливості працевлаштування до центрів правової допомоги по завершенню навчання, якi компетентностi мають набути здобувачi вищоi освiти за перiод навчання для цього. Також, цікавились співпрацею з адвокатами, на яких умовах адвокати надають правову допомогу клієнтам центрів.