назад

Чи можливий перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

За своєю правовою природою рішення суду, що набуло законної сили, є новою, але не нововиявленою обставиною, тому не є підставою для перегляду судового рішення в іншій справі.

Верховний Суд України у справі № 815/6834/15 наголосив на важливості дотримання принципу правової визначеності під час розгляду судами заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

До нововиявлених обставин належать факти об’єктивної дійсності, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного розв’язання спору. Тобто за своєю юридичною природою нововиявлені обставини є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які покладено в основу судового рішення, яке переглядається.

До такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України, розглянувши у касаційному порядку заяву фізичної особи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в адміністративній справі за позовом Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України до фізичної особи про знесення за власний рахунок самочинно збудованого будинку. У цій справі відповідач (фізична особа) після набрання законної сили рішенням суду, яким завершено розгляд справи та яким задоволено позов ДАБІ України, звернувся до суду першої інстанції про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. У ролі нововиявленої обставини заявник, крім іншого, посилався на судове рішення в іншій справі, яке набуло чинності після винесення рішення у справі, щодо якої подано заяву про перегляд.

Суд першої інстанції заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами задовольнив, виходячи з того, що рішенням суду в іншій справі, яке було прийнято після винесення постанови у справі, що переглядається, встановлено протиправність рішення ДАБІ України. Це, на думку суду першої інстанції, є нововиявленою обставиною.

Однак, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив без задоволення заяву відповідача про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, зазначаючи, що обставина, на яку посилався заявник, не є нововиявленою.

Верховний Суд України погодився з таким висновком суду апеляційної інстанції.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України виходив з того, що нововиявлені обставини відрізняються від нових обставин, обставин, що змінилися, та нових доказів за часовими ознаками, предметом доказування та істотністю впливу на судове рішення. Нова обставина, що з’явилася або змінилася після розгляду справи, не є підставою для перегляду справ.

Не вважаються нововиявленими нові обставини, які виявлені після ухвалення судом рішення, а також зміна правової позиції суду в інших подібних справах.

Не можуть вважатися нововиявленими ті обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами чи іншими особами, які беруть участь у справі.

Обставини, що виникли чи змінилися після ухвалення судом рішення, а також обставини, на які посилався учасник судового процесу у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені в разі виконання судом вимог процесуального закону, теж не можуть визнаватися нововиявленими.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України також врахувала, що необхідно розрізняти нові докази та докази, якими підтверджуються нововиявлені обставини. Нові докази не можуть бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальні недоліки розгляду справи (зокрема, неповне встановлення фактичних обставин справи) не вважаються нововиявленими обставинами, проте, можуть бути підставою для перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку.

Враховуючи зазначене, Верховний Суд України дійшов висновку, що за своєю правовою природою рішення суду, що набуло законної сили, є новою, але не нововиявленою обставиною, тому не є підставою для перегляду судового рішення в іншій справі.

Також Верховний Суд України сформулював правову позицію, відповідно до якої якщо рішення у справі впливає на захист важливого суспільного інтересу, зокрема відновлення законності при вирішенні соціально значущого питання щодо планування, забудови та розвитку території на місцевому рівні, то перегляд рішення в такій справі, яке набуло законної сили, без наявності достатніх підстав, зокрема у силу помилкового віднесення обставин до нововиявлених, суперечить принципу правової визначеності. Суд також зазначив, що інститут перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами вже по своїй природі передбачає конфлікт між принципом «правової визначеності» та «правом на справедливий суд», але останній (з урахуванням того ж принципу «правової визначеності», в аспекті чіткості судового процесу та винятковості переліку і вимог до обставин, що можуть виступати як нововиявлені) має пріоритет.