назад

До Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім´я діалогу та розвитку

Що вважається інтелектуальною власністю, що є об´єктами авторського права  і  що не підпадає під цю категорію  – роз’яснила начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Ірина Котьо.

Право інтелектуальної власності  у широкому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. Сьогодні поговоримо про авторське право, яке є об’єктом інтелектуальної власності.

Авторське право – це юридичний термін, який пов’язаний із творами науки, літератури або мистецтва і використовується для опису прав, які мають автори на свої твори. Авторське право поширюється як на оприлюднені, так і на не оприлюднені твори, існуючи в будь-якій формі (письмовій, усній та інш.).

Авторське право виникло, щоб захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності – від фотографій і рекламних проспектів до  комп´ютерних програм, баз даних тощо.

Варто сказати, що в 1992 р. в Україні було створено Державне агентство авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів, основним завданням якого стала розробка законодавства в цій галузі. Сьогодні авторське право  ґрунтується на Законі України «Про авторське право і суміжні права», прийнятому у 1993 році, оновлена редакція якого набрала чинності у 2001 році.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» охороняє особисті немайнові і майнові права:

 • авторів і їх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва;
 • суміжні права виконавців, виробників фонограм та відеограм, а також організацій мовлення.

Об’єктами авторських прав можуть бути:

 1. літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 2. виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 3. комп’ютерні програми;
 4. бази даних;
 5. музичні твори з текстом і без тексту;
 6. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 7. аудіовізуальні твори;
 8. твори образотворчого мистецтва;
 9. твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 10. фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 11. твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 12. ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 13. сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 14. похідні твори;
 15. збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 16. тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 17. інші твори.

Важливо розуміти, що Законом передбачена правова охорона, яка поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Також авторське право не поширюється на державні символи та знаки, народну творчість, інформаційні (новинні) повідомлення.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як цілісний твір і охороняється Законом.

Відповідно до українського законодавства авторське право діє протягом усього життя автора й 70 років після його смерті.

Якщо твір оприлюднено анонімно або під псевдонімом, який не прямо асоціюється з конкретною людиною і не є загально відомим, то авторське право діє лише протягом 70 років після оприлюднення твору.

Якщо твір був створений у співавторстві, авторське право  діє протягом життя його авторів і 70 років після смерті останнього з них.

Після завершення строку дії авторського права твори переходять до суспільного надбання. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора.

Порушення прав інтелектуальної власності в соцмережах

Одним із найпоширеніших видів порушення інтелектуальної власності є використання чужих фотографій, опублікованих у соцмережах. Порушники вважають, що розміщення там приватних фотографій дає їм право використовувати чужі фото без згоди правовласника.

Але українське законодавство у сфері інтелектуальної власності відносить фотографії до об`єктів авторського права. Це означає, що на фотографії, як і на інші об`єкти, охорона виникає з моменту їх створення, і тільки автор має право використовувати, дозволяти або забороняти використовувати створений фотографічний твір.

Про правила використання в соціальних мережах авторських фотографій детально розповіла фахівчиня Голопристанського місцевого центру з надання БВПД Юлія Краснощок.

Окрім того, пропонуємо ознайомитися з пам´яткою «Захист прав інтелектуальної власності», яку розробили фахівці Каланчацького бюро правової допомоги.