назад

Додаткові соціальні гарантії на період карантину

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо надання додаткових соціальних гарантій на період карантину фізичним особам-підприємцям, які мають дітей та особам, які втратили роботу і зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» затверджено Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплачували єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації, як фізичної особи-підприємця.

Допомога за фактичним місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року і виплачується щомісяця за повний місяць: для дітей віком до 6-ти років – 1 779 гривень, для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень.

У разі досягнення дитиною шестирічного віку, на яку виплачується допомога, її розмір переглядається наступного місяця з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву встановленого зразка у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини віком до 10 років або відомості про свідоцтво щодо народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків).
  2. Копію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).
  3. Копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства).
  4. Копію рішення відповідної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).