назад

Договір дарування: форма укладення, обов’язки сторін та правові наслідки

Подарувати будь-яке майно іншим особам, перш за все, є виключним правом власника цього майна.

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Також, як дарунок, можуть враховуватися майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Головною відмінністю договору дарування від інших договорів є його безоплатний характер. 

Правові аспекти укладення договору дарування роз’яснюють фахівці Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно у власність. Договір, який встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити відносно іншої сторони дії майнового або немайнового  характеру, не є договором дарування.

Варто зауважити, що форма укладення договору дарування в залежності від предмету дарунку може відрізнятися:

 • договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно;
 • договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;
 • договір дарування майнового права та договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми,  цей договір є нікчемним;
 • договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно;
 • договір дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 гривень), укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Сторонами у договорі дарування можуть бути:

 • фізичні особи;
 • юридичні особи;
 • держава Україна;
 • територіальна громада.

Звертаємо увагу на те, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

Що стосується підприємницьких товариств, вони можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви.

Слід зазначити, що договір дарування від імені дарувальника, у разі необхідності, може укласти його представник. При наданні доручення на укладення договору дарування важливо вказати хто саме буде обдаровуваним. Доручення в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.

Обов’язки дарувальника.

Якщо дарувальникові відомо про недоліки або особливі властивості речі, що є дарунком, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного та інших осіб, він зобов’язаний про це повідомити.

У випадку, якщо дарувальник не повідомив про вищевказані факти обдаровуваного, він зобов’язаний:

 • відшкодувати шкоду, завдану майну;
 • відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

Порядок прийняття дарунка.

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв’язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному. Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття.

Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.

У свою чергу, дарувальник також має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. Обдаровуваний також має право у будь-який час до прийняття дарунка, на підставі договору дарування, з обов’язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього.

Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, з наступних підстав:

 • якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;
 • якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;
 • якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;
 • якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі.

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність строком в один рік, тобто це строк протягом якого дарувальник або обдаровуваний має право розірвати договір дарування.