назад

Доступ населення до медіації через систему безоплатної правової допомоги: у Херсоні укладено меморандум про партнерство

Задля забезпечення розвитку правничої спільноти та демократичної правової держави, а також вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині забезпечення доступу до медіації, 30 грудня 2020 року укладено Меморандум про партнерство між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області в особі директора Єлисєєвої Марини Ігорівни, та Громадською організацією «Центр медіації та врегулювання спорів», в особі голови Жованник Лариси Миколаївни. 

Так, сторони домовились про співпрацю за такими напрямками:

  • створення належних умов для забезпечення доступу населення до медіації через систему безоплатної правової допомоги;
  • організація навчальних заходів для фахівців системи безоплатної правової допомоги, адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, суддів, інших представників правничої спільноти шляхом проведення тренінгів, семінарів, лекцій та інших заходів;
  • організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості про можливість альтернативного позасудового способу вирішення спорів за допомогою медіації шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів;
  • розробка та поширення інформації щодо порядку альтернативного вирішення спору за допомогою медіації;
  • розміщення інформації, зміст якої може становити суспільний інтерес на веб-сайтах та інших інформаційних ресурсах Сторін;
  • ведення процедури медіації виключно на безоплатній основі на умовах Pro bono шляхом організації зустрічей клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри) з медіатором, клієнтів місцевих центрів та другої сторони конфлікту / спору з медіатором в приміщенні ГО «Центр медіації та врегулювання спорів» або в іншому місці за взаємною згодою клієнтів місцевих центрів та медіатора;
  • інші узгоджені напрями співпраці.

Зазначена співпраця сприятиме поєднанню зусиль та  забезпечить максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей.