назад

Дистанційна робота та гнучкий графік. Зміни в законодавстві

Тема роботи працівників на дому, тобто дистанційно, не є новою. Але під час запровадження на території України карантину це стало в багатьох випадках необхідністю.
Запроваджується підтримка для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19 та можливість виконання працівником роботи дистанційно.
Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця (ст.60) Додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу (ст.24).
Нова редакція статті 60 також встановлює гнучкий режим робочого часу.
Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.
За погодженням між працівником і роботодавцем для працівника може встановлюватись гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу так і згодом.
На час загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.
Гнучкий режим робочого часу може передбачати:
1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатись поділ робочого дня на частини;
2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;
3) час перерви для відпочинку і харчування.
Облік робочого часу забезпечується роботодавцем.
  • Гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи, а також в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, побутове обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту, інше) або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.
  • У разі виробничо-технічної необхідності та / або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань роботодавець може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи.
  •  У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено.
  • Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.
  • При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норму тривалості робочого часу.
  • Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.
  • Відповідно до змін до ст. 113 порядок оплати праці часу простою не з вини працівника у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) поширений і на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.
  • Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), строки звернення до суду за вирішенням трудового спору продовжуються на строк дії такого карантину відповідно до доповненої до Кодексу законів про працю України глави XIX “Прикінцеві положення”.
Закон направлений на підпис Президенту України та набирає чинності з дня його опублікування.
Для отримання безоплатної правової допопоги можна залишити звернення в скриньці для кореспонденції, що знаходиться на першому поверсі за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 77
Правову консультацію можна отримати:
зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103
зателефонуйте на номери Запорізький місцевий центр з надання БВПД:
068-08-225-39, 068-082-37-47,
099-145-13-87, 068-082-34-97, 099-145-13-45