назад

Коли призначають пенсію у разі втраті годувальника?

У зв’язку з різним тлумаченням випадків, коли призначають пенсії у разі втраті годувальника, юристи Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснюють, що право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на повному утриманні і отримували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

 • Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж;
 • Діти померлого годувальника, до досягнення ними 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
 • Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • Діти-сироти, до досягнення ними 23 років не залежно від того, навчаються вони чи ні;
 • Чоловік (дружина), а вразі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ним) 8 років (незалежно від віку і працездатності).

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

 • На одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
 • На двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника:

 • Пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку довічно;
 • На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія;
 • На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо;
 • Виділення частки пенсії проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки.