назад

05 березня начальником відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Ольгою Винарською проведено лекцію у  Звенигородському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на тему: «Медіація в Україні».

Одним із способів вирішення конфліктних ситуацій є медіація – вид альтернативного врегулювання, вирішення спорів з залученням посередника (медіатора), який допомагає  сторонам конфлікту налагодити комунікацію і проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб вони самостійно обрали те рішення, яке б задовольняло  інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

На сьогодні медіація є популярною та активно розвивається в країнах Європи, Австралії, США, а також формується на території країн пострадянського простору. Зокрема, в таких країнах, як Білорусія, Казахстан вже є окремий закон, яким запроваджено інститут медіації та визначено правові засади надання таких послуг.

У країнах Європи 80 % спорів, що перебувають у провадженні суду і передаються на медіацію, вирішуються без судового розгляду.

В Україні  медіація ще не набула широкого поширення. Пунктом 5.4 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 № 276, передбачено розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації та посередництва, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в межах структурованого процесу за участю медіатора досягти згоди для вирішення спору. Медіатор – це незалежний посередник, який допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації.

Ефективність медіації, доведена на практиці та набуває все більшого поширення, адже вона має переваги над судовим процесом:

  • економія часу;
  • зниження вартості процесу вирішення спору;
  • можливість впливати на результат;
  • конфіденційність процедури;
  • можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами;
  • можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому;
  • гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації).

Під час обговорення тематики заходу присутні отримали кваліфіковані відповіді на актуальні для них питання.