назад

На Рівненщині розширюється пул медіаторів, що можуть бути задіяні у проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк підписав Меморандум про співпрацю з медіатором Ольгою Шминдрук. Завдяки такій взаємодії, в першу чергу,  забезпечується доступ населення до медіації через систему безоплатної правової допомоги. Особливо це актуально в час коли на Рівненщині реалізується проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Медіація — вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Медіація (відновне правосуддя) розповсюджено у більшості країн вже понад двадцять років. Зокрема, цей процес успішно розвивається у Європі, США, Австралії, Новій Зеландії та інших державах, в тому числі і пострадянського простору. Процеси в зміні процедури вирішення спорів між сторонами дають змогу значно знизити навантаження на судову систему, що позитивно відобразиться на її роботі, сприятимуть впровадженню та застосуванню на практиці європейських стандартів і норм міжнародного права. Все це позитивно впливає на  ефективне поширення в  суспільстві культури мирного врегулювання спорів, що значно посилить інтеграційні процеси і наблизить наше суспільство до Європейської спільноти.

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» – шанс, для дитини, що порушила закон, уникнути кримінального покарання. Мета відновного правосуддя – примирення неповнолітнього правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв’язків з суспільством. У цьому процесі медіаторам (посередникам) відведена важлива роль.

Проєкт може бути реалізовано за таких умов:

  • наявність потерпілої сторони — фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
  • неповнолітній вперше вчинив кримінальний проступок або нетяжкий злочин;
  • неповнолітній визнав факт вчинення кримінального правопорушення;
  • потерпілий і неповнолітній погодилися на участь у Програмі.

Якщо всі умови наявні – у процес вступає медіатор. Посередник на зустрічі зі сторонами роз’яснює їм процедуру Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди. Під час комунікації між правопорушником та потерпілим, медіатор відповідає не лише за юридичні тонкощі процесу. Виступає він і в ролі психолога. Адже,  на таких зустрічах потерпілий може зазирнути  у вічі неповнолітньому порушнику, аби побачити в них щире каяття. У свою чергу, дитина бачить перед собою не абстрактного постраждалого, а конкретну людину, яка зазнала моральної, фізичної чи матеріальної шкоди. Така комунікація стає запорукою примирення.

Завдяки професійним діям медіаторів, на Рівненщині вже є декілька прикладів успішної участі у проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Разом з тим, не  втрачає актуальності потреба вдосконалення моделі надання безоплатної правової допомоги в частині доступу до медіації.

Завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю, фахівці Регіонального центру спільно з медіатором Ольгою Шминдрук, будуть взаємодіяти у підвищенні рівня правової поінформованості населення про можливості медіації – як альтернативного позасудового вирішення конфліктів шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів.

В рамках співпраці медіаторка Ольга Шминдрук буде залучена до підготовки працівників системи БПД та адвокатів, які співпрацюють з системою надання безоплатної правової допомоги , до ідентифікації медіабельних справ та обґрунтованої пропозиції їх фігурантам – як альтернативного способу вирішення спору.

Таким чином, ця підписаний Меморандум дасть змогу консолідувати зусилля ,спрямовані на співпрацю в частині надання допомоги в забезпеченні доступу вразливим групам населення до медіації та розвитку культури застосування альтернативних способів вирішення спорів, реалізації проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».