назад

Надання правової допомоги учасникам АТО/ООС на Одещині

Українське законодавство налічує чималу кількість нормативно-правових актів, якими в різній мірі передбачено пільги та гарантії для учасників АТО/ООС. Центральне місце серед них займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Та на жаль трапляються випадки, коли військовослужбовці не завжди можуть скористатися своїми пільгами, а їх права незаконно порушуються.

Учасники АТО/ООС – суб’єкт права на безоплатну правову допомогу

Система безоплатної правової допомоги робить все можливе, аби у випадку порушення прав і гарантій цієї категорії осіб, люди змогли себе захисти та знали куди потрібно звернутися за отриманням правової допомоги.

Прикладом цього є зміни, що були внесенні до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в 2017 році. Зокрема відбулося розширення прав ветеранів війни та учасників бойових дій, а також осіб, які звернулися для отримання такого статусу, щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці зміни полягають в тому, що раніше дана категорія осіб могла звернутися за отриманням правової допомоги виключно з питань, що стосуються їх соціального захисту, а з 2017 року – військовослужбовці можуть звертатись з будь яких правових питань.

За період з січня 2020 року по жовтень 2021 року до місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги в Одеській області звернулось більше 1900 осіб, що підпадають під категорію учасників АТО/ООС.

Військовослужбовці звертаються як за первинною правовою допомогою, для отримання консультації, роз’яснення, як діяти в тій чи іншій ситуації (більше 1000 звернень за період з січня 2020 року по жовтень 2021 року ) так і за отриманням вторинної правової допомоги (близько 1400 звернень за період з січня 2020 року по жовтень 2021 року )

Основні питання, з якими звертаються учасники АТО/ООС, пов’язані з:

 1. оскарженням виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
 2. оскарженням рішення, дії/бездіяльності органу місцевого самоврядування про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність;
 3. оскарженням відмови у виплаті компенсації за невикористанні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій;
 4. проведенням індексації грошового забезпечення;
 5. проведенням перерахунку пенсії, тощо.

Механізм звернення до центру з надання БВПД

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають надати:

 1. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків такої особи;
 3. посвідчення встановленого зразка.

Центр протягом десяти днів з дня надходження звернення приймає рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, після чого, працівники місцевих центрів з надання БВПД готують необхідні документи до суду і, у разі необхідності, здійснюють представництво інтересів у суді.

Надати документи можна, не лише особисто звернувшись до одного з місцевих центрів з надання БВПД, а й через електронні засоби зв’язку, які можна знайти на офіційному сайті системи БПД.

Правопросвітницька діяльність – спосіб підвищення рівня правосвідомості учасників бойових дій

Одним із основних напрямків роботи місцевих центрів та бюро правової допомоги Одещини є підвищення правової обізнаності учасників АТО/ООС, що здійснюється за допомогою проведення правопросвітницьких заходів на тематики, що є цікавими саме для цієї категорії осіб. Серед них: «Трудові права та гарантії учасників бойових дій», «Забезпечення земельними ділянками учасників АТО, ООС», «Права захисників України», «Пільги для дітей учасників АТО», тощо.

За період з січня 2020 року по жовтень 2021 року було проведено більше двадцяти таких заходів у формі інформаційних зустрічей, семінарів, лекцій, де учасники могли отримати відповіді та консультації з правових питань, що їх цікавили.

Співпраця державних органів, партнерів та громадських організацій дуже важлива, адже це дає можливість створювати та впроваджувати важливі ініціативи, які в подальшому допоможуть швидше реалізовувати все задумане.

Місцеві центри та бюро правової допомоги Одещини активно комунікують з партнерами та спільно з ними проводять ряд правопросвітницьких заходів для військовослужбовців. Зокрема, Подільським місцевим центром налагоджено співпрацю з такими громадськими організаціями як:

 1. ГО « Організація ветеранів Кодимської міської громади »;
 2. ГО « Рада Ветеранів та інвалідів АТО/ООС Савранщини «Щит»;
 3. ГО « Окнянська районна організація ветеранів України ».

Приклад успішної справи, щодо захисту прав учасників АТО/ООС

У практиці місцевих центрів Одещини є цілий ряд позитивно вирішених справ, що стосуються порушення прав учасників АТО/ООС.

Одним із прикладів успішного захисту прав військовослужбовців, що були здійснені адвокатами та фахівцями системи БПД Одещини, є історія пана Олега, який є учасником АТО. Чоловік звернувся до Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД з питанням захисту свої трудових прав.

Він розповів, що з 2016 по 2018 роки проходив службу в Збройних силах України. Після звільнення йому було виплачено компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки. Пізніше він дізнався, що наше законодавство передбачає додаткову відпустку учасникам бойових дій.

Юрист центру Роман Непочатов підтвердив, що Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» прямо передбачає одержання учасниками бойових дій додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік (п. 12 статті 12).

За порадою Романа Непочатова клієнт звернувся з рапортом за місцем проходження служби про виплату йому компенсації за невикористану додаткову відпустку, проте отримав відмову.

З такою відповіддю учасник АТО не погодився і подав письмове звернення до Центру про надання йому безоплатної вторинної правової допомоги. З метою захисту трудових прав клієнта

Роман Непочатов підготував та подав позов до Одеського окружного адміністративного суду, в якому звернув увагу суду на положення п. 14 статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким передбачено, що у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки.

Право на компенсацію за не використану додаткову відпустку підтвердив Касаційний Адміністративний суд Верховного суду в рішенні від 16.05.2019 року по справі № 620/4218/18. За таких підстав судом ухвалено рішення на користь клієнта Центру, яким зобов’язано військову частину виплатити компенсацію за не використану додаткову відпустку. 21 січня 2020 року це рішення набрало законної сили.

Ще одним прикладом позитивного вирішення справи є історія пана Олександра, який є учасником бойових дій. Чоловік звернувся до Білгород-Дністровського бюро правової допомоги для поновлення порушеного конституційного права на соціальну допомогу.

Чоловік пояснив, що в листопаді 2015 року влаштувався на роботу ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор» на посаду охоронця служби внутрішньої безпеки, про що був зроблений відповідний запис в його трудовій книжці. Через місяць після працевлаштування, пан Олександр уклав контракт на проходження військової служби у Збройних силах України. Після закінчення контракту чоловік мав намір повернутися на роботу, проте йому повідомили, що на початку 2019 року підприємство перестало працювати та припинився пропуск працівників до роботи на елеватор, у зв`язку з розслідуванням ряду кримінальних проваджень.

У квітні 2021 року пан Олександр звернувся до центру зайнятості з метою стати на облік та отримувати соціальну допомогу по безробіттю. Проте Центром зайнятості було відмовлено, оскільки неможливо було підтвердити його стаж роботи в ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор», адже в трудовій книжці відсутній запис про звільнення.

Одеським місцевим центром з надання БВПД було уповноважено начальника Білгород-Дністровського бюро правової допомоги Олену Боян, яка в порядку окремого провадження склала заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту того, що пан Олександр працював на посаді охоронця служби внутрішньої безпеки з 12.11.2015 року по 31.12.2018 року на ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор».

Було надано наступні докази:

 • наказ про прийняття на роботу;
 • контракт на проходження військової служби у Збройних силах України;
 • довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, з якого вбачається, що ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» нараховувало заробітну плату та проводило страхові внески пану Олександру за період роботи з листопада 2015 року по грудень 2018 року.

Враховуючи надані юристкою докази та норми чинного законодавства, суд задовольнив заяву та встановив факт укладення та припинення трудових відносин між чоловіком та роботодавцем. З рішенням суду можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99259009