назад

Науково-професійні та соціально-трудові права музейних працівників

18 травня Україна разом з більш ніж 150-ма країнами світу відзначає Міжнародний день музеїв. Рішення про започаткування професійного свята музейних працівників було прийнято Міжнародною радою музеїв (ІСОМ) ще у 1977 році. З того часу кожного року в цей день багато музеїв готують особливі програми та цікаві заходи. Здебільшого вхід до музеїв у цей день безкоштовний. Але цього року впровадження карантинних заходів через поширення COVID-19 спричинило зміни у формі роботи музеїв. Утім, повноцінне відновлення цієї роботи є питанням часу. Важливим фактором для підтримання музейної справи є гідний правовий захист музейних працівників, гарантованих їм законодавством нашої країни. Про це розповідає керівник бюро правової допомоги № 1 міста Києва Євген Рибак.

Законодавче регулювання музейної справи та прав музейних працівників

В Україні діяльність музеїв регулює Закон «Про музеї та музейну справу». Він визначає  види музеїв, порядок створення і матеріальну база музеїв; склад, власність та порядок збереження Музейного фонду України; міжнародну діяльність музеїв, управління і самоврядування музеїв, гарантії прав і законних інтересів їх працівників; відповідальність за порушення законодавства про музеї.

Спеціальні права музейних працівників визначено у статті 28 Закону. Ці права можна умовно поділити на дві групи:

 1. Науково-професійні права, що наділяють певними можливостями працівників у науковій сфері та при здійсненні професійної діяльності.
 2. Соціально-трудові права, що надають певні гарантії у сфері соціального захисту працівників та додаткові фінансові гарантії за виконання трудових обов’язків.

Науково-професійні права

До цієї групи відносяться права працівників музеїв на:

 • діяльність відповідно до фаху та кваліфікації в музеях незалежно від форм власності;
 • захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності в галузі музейної справи;
 • безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів;
 • участь у науково-дослідній роботі музеїв, у конференціях, семінарах, наукових читаннях;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програми, форм навчання, стажування в інших музеях, в тому числі за кордоном;
 • атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 • вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що загрожують збереженню музейних предметів, музейних колекцій Музейного фонду України та предметів музейного значення.

Важливо! У випадку ігнорування вимог музейних працівників щодо припинення дій, які загрожують музейним предметам, можуть наставати різні види відповідальності. Окрім цивільно-правової відповідальності (у випадку, наприклад, пошкодження музейних експонатів), може наставати адміністративна відповідальність (порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, передбачені статтею 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та навіть кримінальна відповідальність (незаконне привласнення особою майна, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність відповідно до статті 193 Кримінального кодексу України).

Щодо можливостей реалізації науково-професійних прав працівники музеїв можуть звернутись до Міжнародної ради музеїв, що сприяє організації співробітництва та взаємодопомоги, всебічного обміну досвідом між музеями та музейними фахівцями.

Електронний ресурс Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв: http://icom.in.ua/z.php. Електронний ресурс Міжнародної ради музеїв (англійською): https://icom.museum/en/.

Соціально-трудові права

До даної групи належать права на:

 • грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 • допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • безплатне користування у межах встановлених норм житлом з опаленням і освітленням, якщо вони проживають у селах і селищах.

Для реалізації соціально-трудових прав музейних працівників Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України “Про музеї та музейну справу»  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82-2005-%D0%BF#Text), якою затверджено

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних музеїв. Так, за наявності стажу понад 3 роки працівнику виплачується доплата у розмірі 10% від окладу; понад 10 років – у розмірі 20%; понад 20 років – у розмірі 30 %. Також, зазначеною постановою затверджено Порядок виплати грошової винагороди за сумлінне виконання трудових обов’язків працівників державних і комунальних музеїв.

Варто також зазначити, що відповідно до статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені в цьому Законі, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У 2020 році право на податкову соціальну пільгу виникає при доході на 1 особу, що не перевищує 2940 грн.

Отримання правової допомоги

Інколи на шляху реалізації законних прав виникають перепони, які неможливо подолати без професійної юридичної допомоги.

Тому, якщо у Вас є питання юридичного характеру, Ви можете звернутись до системи надання безоплатної правової допомоги:

– за безкоштовним телефоном системи надання БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у приватному чаті системи надання БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/