назад

Нові партнери системи БПД Сумщини в напрямку медіації

Останнім часом усе частіше в юридичних спільнотах обговорюється питання перспективи розвитку медіації в Україні. Для системи безоплатної правової допомоги поняття медіації не є новим, і центри з надання БВПД налагоджують взаємодію з партнерами в цьому напрямку. Зокрема, Регіональний центр з надання БВПД у Сумській області та ГО «Інститут трансформаційних рішень та медіації» в особі очільників установ підписали меморандум про співпрацю.

Медіація – це один з видів альтернативного врегулювання суперечок, за допомогою якого можна вирішити спір і конфлікт без звернення до формальної системи судочинства. Цей процес відбувається із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб вони самі знайшли такий варіант рішення, який би задовольняв інтереси та потреби усіх учасників конфлікту.

Очільниця Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Олена Демченко та голова ГО «Інститут трансформаційних рішень та медіації» Альона Каршиєва з метою об’єднання зусиль та координації спільної діяльності на території Сумської області, для взаємодії у сфері розвитку інституту медіації, а також щодо заходів з підвищення професійного рівня та подальшого професійного розвитку правників, підвищення якості та ефективності надання безоплатної правової допомоги населенню міста та області через налагодження конструктивного діалогу громадськості з органами надання безоплатної правової допомоги та впровадження громадських ініціатив підписали меморандум про співпрацю.

Основними напрямками визначено:

– сприяння укріпленню взаємодії у всебічному розвитку та активному впровадженню інститутів досудового і позасудового врегулювання спорів (конфліктів);

підвищення ефективності проведення роз’яснювальної роботи серед населення про інститут медіації як альтернативний спосіб мирного врегулювання спорів (конфліктів);

– висвітлення в засобах масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет, матеріалів про практичну користь і переваги альтернативних видів вирішення спорів;

– проведення роз’яснювальних заходів, спрямованих на розвиток формування етики цивілізованих відносин, збереження честі, гідності та ділової репутації особи, а значить − і гармонізації соціальних відносин в цілому;

– обмін інформацією про плани діяльності, проєкти і програми, що розроблені та /або реалізуються на відповідній території, заходи, які необхідно провести відповідно до мети Меморандуму;

– забезпечення реалізації правових та правопросвітницьких програм і проєктів щодо мирного врегулювання спорів (конфліктів), проведення спільних комунікативних та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня конфліктологічної культури населення;

– проведення різних засідань конференцій, семінарів, тренінгів, конгресів, «круглих столів», прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, навчальних (освітніх) курсів та інших публічних заходів із залученням фахівців з питань мирного врегулювання спорів (конфліктів) шляхом медіації та інших альтернативних способів їх вирішення;

– спільне просування ініціатив щодо змін законодавства, реалізацію відповідних проєктів та програм розвитку.