назад

Порядок звернення до місцевого центру: суб’єкти права на БВПД та перелік необхідних документів

07.09.2016 - adresna dopomohaМеханізм організації надання БВПД місцевими центрами встановлено відповідними Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 26 червня 2015 року. Суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу є особи, визначені  статтею 14 Закону України «Про вторинну правову допомогу».

1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

2-1) внутрішньо переміщені особи – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, – на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, – до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією.

2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, подаються особами, які досягли повноліття, до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, що стосуються дітей, подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, подаються їх опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

4. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається законний представник, до однієї з вразливих категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 цього Закону.

Місцеві центри із надання БВПД у Житомирській області

Особи, які мають право на БВПД, або їх законні представники можуть звертатися до місцевих центрів з 9.00 до 18.00 (окрім суботи і неділі).

Бердичівський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Чорновола, 9. Юрисдикція: міста Бердичів, Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Романівський, Ружинський і Чуднівський райони.

Житомирський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 47. Юрисдикція: місто Житомир, Брусилівський, Житомирський, Коростишівський, Радомишльський і Черняхівський райони.

Коростенський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 28Г. Юрисдикція: місто Коростень, Володар-Волинський, Лугинський, Малинський, Народицький, Коростенський і Овруцький райони.

Новоград-Волинський місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 22. Юрисдикція: місто Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Олевський і Червоноармійський  райони.

Документи, які необхідно подати

Клієнт, який звернувся по допомогу, має скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В разі потреби таку заяву допоможе скласти працівник місцевого центру.

До звернення особа має додати перелік документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до однієї із категорій.

У разі звернення до місцевого центру осіб, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

в) довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за встановленою формою; зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб’єктом права на неї.

У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

а) довідка про склад сім’ї;

б) довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

в) довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати – у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

в) довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби – у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб.

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

в) пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

г) довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

в) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

в) ідентифікаційний код дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї (крім фізичних осіб, крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього) (за наявності);

г) рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

д) заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

е) спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додають такі документи:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

б) довідка про звернення за захистом в Україні;

в) рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) посвідчення встановленого зразка;

Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання;

Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

a) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

Опікуни або піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

г) ідентифікаційний код суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

д) посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

е) рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

є) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

г) ідентифікаційний код законного представника (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

д) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;

е) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

Особи, реабілітовані відповідно до законодавства, до звернення додають:

а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

в) посвідчення про право на пільги реабілітованих.

Місцеві центри протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів мають опрацювати документи. Вони або приймають рішення про залучення адвоката за рахунок держави, який буде вести адміністративну чи цивільну справу людини у суді. Або мають обґрунтувати відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо справу клієнта можна вирішити не звертаючись до суду, людину направлять до організації, яка зможе надати їй необхідну правову консультацію. Для цього на місцях налагоджують співпрацю із відповідними установами та організаціями.

Бюро правової допомоги

У Житомирській області на виконання доручення Міністра юстиції з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 19 бюро правової допомоги.  Зокрема Андрушівське, Любарське, Попільнянське, Романівське, Ружинське, Чуднівське, Брусилівське, Коростишівське, Радомишльське, Черняхівське, Лугинське, Малинське, Народицьке, Овруцьке, Хорошівське, Баранівське, Ємільчинське, Олевське, Пулинське бюро правової допомоги.

Фахівці бюро правової допомоги надають безоплатну первинну правову допомогу (юридичні консультації), забезпечують доступом до безоплатної вторинної правової допомоги (прийом звернень від громадян); здійснюють активне правоосвітництво, забезпечують доступом до електронних сервісів Міністерства юстиції.

Утворення бюро не потребувало додаткових видатків державного бюджету. Їх ресурсне забезпечення здійснювалося за рахунок майна та коштів районних та міських управлінь юстиції, які ліквідовані.

Така реформа територіальних органів юстиції є  логічним етапом децентралізації послуг Міністерства юстиції України та надання можливості отримання таких послуг у режимі онлайн із одночасним розширенням доступу до безоплатної правової допомоги та підвищенням її якості.

•    Андрушівське бюро правової допомоги – м. Андрушівка, пл. Т. Г. Шевченка, 1, тел.: (04136) 2-10-77
•    Любарське бюро правової допомоги – смт. Любар, вул. Миру, 20, тел.: (04147) 2-10-62
•    Попільнянське бюро правової допомоги – смт. Попільня, вул. Горького, 6А, тел.: (04137) 2-51-04
•    Романівське бюро правової допомоги – смт. Романів, вул. Лялевича, 2, тел.: (04146) 2-29-13
•    Ружинське бюро правової допомоги – смт. Ружин, вул. Бурди, 23, тел.: (04138) 3-11-70
•    Чуднівське бюро правової допомоги – м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 132, тел.: (04139) 2-12-93

•    Брусилівське бюро правової допомоги – смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 3, тел.: (04162) 3-00-95
•    Коростишівське бюро правової допомоги – м. Коростишів, Соборна площа, 18, тел.: (04130) 5-06-26
•    Радомишльське бюро правової допомоги – м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2А, тел.: (04132) 4-41-81
•    Черняхівське бюро правової допомоги – смт. Черняхів, вул. Шевченка, 4, тел.: (04134) 4-82-38

•    Лугинське бюро правової допомоги – смт. Лугини, вул. Горького, 8Г/42, тел. :(04161) 9-14-20
•    Малинське бюро правової допомоги – м. Малин, вул. Лисенка, 19, тел.: (04133) 9-74-20
•    Народицьке бюро правової допомоги – смт. Народичі, вул. Визволителів, 80, тел. :(04140) 2-16-41
•    Овруцьке бюро правової допомоги – м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21, тел.: (04148) 4-51-55
•    Хорошівське бюро правової допомоги – смт. Хорошів, вул. Незалежності, 4, тел.: (04145) 3-36-59

•    Баранівське бюро правової допомоги – смт. Баранівка, вул. Першотравенська, 18, тел.: (04144) 4-34-52
•    Ємільчинське бюро правової допомоги – смт. Ємільчине, вул. Соборна, 18, тел. :(04149) 4-34-79
•    Олевське бюро правової допомоги – м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. :(04135) 2-40-37
•    Пулинське бюро правової допомоги – смт. Пулини, вул. Незалежності, 12, тел.: (04131) 3-12-19