назад
01Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт».
В Україні в 1991 році прийнято Закон « Про захист прав споживачів», який регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Відповідно до цього Закону споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
 • захист своїх прав державою;
 • належну якість продукції та обслуговування;
 • безпеку продукції;
 • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 • відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;
 • звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 • об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
Споживач має право вимагати від продавця, щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів, а також інформації про товар, яку надає продавець.
Продавець зобов’язаний передати споживачеві товар, який за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар, що надається продавцем. На товари, що завозяться на територію України, повинен бути документ, який підтверджує їх належну якість.
Виробник зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару. Гарантійний термін має зазначатися в паспорті на товар або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до товару.
Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна і навколишнього природного середовища, встановлюється термін придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до них при продажу, і який вважається гарантійним терміном.
Термін придатності обчислюється від дати виготовлення, яка також має бути вказана на етикетці або в інших документах.
Споживачі можуть захистити свої права у судовому порядку. В справах про захист прав споживачів необхідно доводити такі обставини:
 • факт придбання послуги чи товару;
 • надання інформації про товар (послугу) та її змісту;
 • відомості про властивості товару і його відповідність потребам споживача та встановленим нормативним вимогам;
 • використання товару;
 • заподіяння шкоди життю, здоров’ю та / або майну споживача.
Тягар доказу факту придбання товару лежить на споживачеві. При цьому засобами доказу можуть слугувати:
 • квитанція;
 • товарний або касовий чек;
 • квиток;
 • талон;
 • інший розрахунковий документ;
 • договір або інший письмовий документ.
У відношенні товару, на який встановлено гарантійний строк, засобами доказу можуть бути:
 • технічний паспорт;
 • інший документ, який його замінює, з позначкою про дату продажу.
У разі втрати таких документів або їх неотримання при придбанні товару, споживач може довести факт купівлі-продажу товару за допомогою свідків або інших доказів. Доведення факту наявності або відсутності недоліків у товарі можливо за допомогою експертизи.
До Олександрійського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18, тел. (05235) 7-04-40, 7-04-04.
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.
Інформацію підготував начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Володимир Світановський.