назад

Проблеми припинення чи відстрочення зобов’язань за договором під час карантину: як підприємцям захистити свої права

Про проблеми припинення чи відстрочення зобов’язань за договором під час карантину, та як підприємцям захистити свої права інформує Дарина Мальцева, начальник відділу Коропського бюро правової допомоги Менського місцевого центру з надання БВПД у ефірі радіостанції «Короп ФМ»

 

У зв’язку з розповсюдженням коронавірусу у державі вживаються заходи задля зменшення ризиків розповсюдженні інфекції (COVID-19). Серед заходів вже введені карантин та тимчасове закриття кордонів для іноземних громадян. Безперечно такі дії можуть вплинути на бізнес.Форс-мажор – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору.До форс-мажору відносяться різні обставини, серед яких епідемії, введення комендантської години, масові заворушення, тривалі перерви в роботі транспорту, надзвичайні ситуації, обмеження з боку органів державної влади тощо.

Орієнтовний перелік форс-мажорних обставин можна знайти у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні» та Регламенті засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Цей перелік не є вичерпним.Для визнання певної обставини форс-мажором необхідно врахувати, щоб, по-перше, вона була надзвичайною і не підвладною волі сторін договору, по-друге, непередбачуваною, тобто, її виникнення не могло бути передбачено під час укладення відповідного договору або до настання терміну виконання конкретного зобов’язання, по-третє, неминучою і, по-четверте, треба встановити причинно-наслідковий зв’язок між такою обставиною і неспроможністю сторони договору виконати свої конкретні зобов’язання. Факт виникнення, тривалість і припинення форс-мажорних обставин повинен підтверджуватися уповноваженим органом шляхом видачі відповідного сертифіката.

1.Розгляд ситуації,коли закривається торгівельно-розважальний центр.

Коли йдеться про оренду, то можливі наступні сценарії. Припустімо, що приміщення торгівельно-розважального центру зачинено на карантин. В такому випадку орендодавець не може забезпечити доступ орендаря до приміщення в силу обставин, на які він не впливає, та які він нього не залежать. Орендар в свою чергу не може використовувати приміщення за призначенням. Маємо приклад обставин форс-мажору для обох сторін. Ймовірний сценарій подальших дій може передбачати повідомлення орендодавцем всіх орендарів про неможливість використання орендованих приміщень, обмеження доступу до них та фінансові наслідки для орендарів (скасування чи зменшення орендних та комунальних платежів в залежності від того в якій мірі орендар втрачає можливість використовувати приміщення). Відомі приклади, коли заклади громадського харчування переходять на дистанційний формат обслуговування споживачів приймаючи замовлення он-лайн та доставляючи замовлення службами експрес доставки. В інших випадках орендарям рекомендується фіксувати неможливість використання приміщення, не підписувати акти виконаних робіт чи наданих послуг, вступати в перемовини з орендодавцем та погоджувати взаємоприйнятні умови подальшої співпраці в умовах, що склалися.

2.Розгляд ситуації,коли здійснюється оренда офісу чи закладу громадського харчування.

Орендодавець свої зобов’язання виконує, доступ до приміщення вільний. Орендар відправив своїх працівників на віддалену роботу. За таких обставин посилання на форс-мажор буде безпідставним. Врегулювання ситуації можливе тільки шляхом переговорів. Орендар також може посилатися на ст. 762 Цивільного кодексу України, відповідно до якої наймач (орендар) має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

  1. Ситуація з поставкою товарів.

Ситуація з поставкою товарів,коли закривається кордон в Україні, заборона здійснення експорту чи імпорту товарів, закриття митниці. Такі події можуть становити форс-мажор. Натомість проблеми з пошуком водія, відсутність палива, хвороба відповідального за угоду менеджера, вантаж затримується на митниці, карантин на фабриці чи зміна закупівельних цін тощо – це не форс-мажор. Можливі дії з боку продавця чи постачальника можуть передбачати письмове повідомлення покупця про затримки поставки та ініціювання змін до договору в частині строків чи вартості товару. Покупці мають прийняти для себе рішення – прийняти зміни та чекати, або відмовитися від договору.