назад
06.07.21

Протидія корупційним правопорушенням як складова реформування ринку землі

Однією з існуючих загрозливих форм у державному управлінні земельними відносинами є існування корупції, яка ґрунтується на свавіллі чиновників і породжує організовану злочинність та створює  плацдарм для існування кримінального середовища  в країні. Це явище є «больовою точкою» українського суспільства, його раковою пухлиною, а також деформованою матрицею існування державницько-чиновницького апарату.

Явище корупції у сфері земельних відносин досить різноманітне, розгалужене, багатогранне, багатофункціональне і складне, оскільки воно охоплює і включає в себе й інші види корупції. Сюди можна включити і  корупцію в сфері державної служби, корупцію в органах місцевого самоврядування, корупцію в органах виконавчої влади, корупцію у сфері надання адміністративних послуг, корупцію в судових органах,  корупцію в органах внутрішніх справ, корупцію в депутатській діяльності і багато інших. Як бачимо простір для існування земельної корупції зачіпає майже всі інститути гілок влади, оскільки всі вони прямо чи опосередковано мають відношення до земельних відносин. Підтвердженням цього є той факт, що корупція в сфері земельних відносин охоплює також значну кількість суб’єктів органів держави, які мають найвідповідальніше повноваження – розпорядження земельними ресурсами.

Серед основних причин, що призводять до корупційних правопорушень в земельних органах, слід виділити наступні: недосконалість існуючої законодавчої бази (її непрозорість, неоднозначність та суперечливість); бюрократично-складна та затяжна у часі процедура отримання дозволів; непрозорість інформації щодо надання дозволів та її неврегульованість; специфіка менталітету населення; часті зміни влади на місцевому рівні; низький рівень бізнес-культури.

Найчастіше корупційні правопорушення, пов’язані з землею, кваліфікуються за ст. 190 (шахрайство), ст. 191 (привласнення коштів), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ст. 364 (службова недбалість), ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ст. 366 (службове підроблення) КК України.

У даний час питаннями розробки і реалізації заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням у сфері земельних відносин займаються спеціально уповноважені суб’єкти по боротьбі з корупцією та відповідні правоохоронні органи України. Окремі результати роботи правоохоронних органів по викритим останнім часом корупційним правопорушенням у земельній сфері можна подивитися у матеріалах додатку: