назад

Рівність жінок та чоловіків в усіх сферах життя – тема правового кінозалу для Знам’янської молоді

Ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», дискримінація за ознакою статі – забороняється.

Про ґендерну рівність, види ґендерних стереотипів та як вони впливають на наше життя дискутували зі Знам’янськими студентами під час презентації фільму «За статевою ознакою».

Модераторами правового кінозалу виступили – Анжела Іванова, начальниця Знам’янського бюро правової допомоги та Катерина Урсаленко, адвокатка, яка співпрацює з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Сюжет фільму детально розкриває проблему ґендерної дискримінації в аспекті порушення прав жінок на працевлаштування. Головна героїня Рут Гінзбург, випускниця Колумбійської школи права після отримання диплому шукає для себе роботу. Представники юридичних фірм, куди намагається влаштуватися головна героїня, відмовляють їй у працевлаштуванні через те, що вона жінка.

З метою доведення аргументів щодо гендерного нерівноправ’я, Рут Гінзбург хоче створити прецедент, щоб змінити закони, які будуються на різниці за статевою ознакою.

«Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Крім того, роботодавцям забороняється в оголошеннях або рекламі про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі», – пояснила Анжела Іванова.

«З-поміж іншого, роботодавець зобов’язаний створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі. Зокрема, здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків, вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці та забезпечення можливості суміщати трудову діяльність з сімейними обов’язками», – зауважила Катерина Урсаленко.