назад

Система безоплатної правової допомоги самостійно провела три соціологічні дослідження правових потреб українців. У планах на 2022 рік – проведення щонайменше п’яти досліджень як на загальнонаціональному, так і на локальному рівні. Результати соціологічних досліджень є практично важливими не лише для системи БПД, а й для інших організацій та державних установ України.

В об’єктиві – земельна реформа

91% українців, які зверталися до системи безоплатної правової допомоги з земельних питань протягом останніх півтора року, отримали необхідну інформацію або підтримку. 90% серед тих, хто повідомив, що звертався до БПД, рекомендуватимуть сусіду звернутися до юристів БПД, якщо у нього виникне  проблема у сфері земельних відносин.

Такі дані пілотного соціологічного дослідження щодо готовності землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи, що було проведено з 19 червня по 21 липня 2021 року за підтримки проєкту «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні», що фінансується ЄС та виконується Світовим банком. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 1 тис. осіб, які повідомили, що мають у власності або користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

У результаті цього дослідження були отримані дані щодо особливостей землеволодіння та землекористування українців, а також намірів продавати та купувати землю після відкриття ринку землі, а також запиту на інформування стосовно земельних питань та рівня їх упевненості у спроможності захистити свої права у царині земельних відносин.

Система БПД та земельні питання

Практично кожен четвертий респондент упевнений, що може  захистити свої права як землевласника або землекористувача у разі порушення. Найгірше українці обізнані щодо купівлі-продажу землі, оподаткування при спадкуванні та розірвання-продовження договору оренди.

Такі дані були отримані під час масштабного соціологічного дослідження рівня знань землевласників та землекористувачів окремих аспектів земельного законодавства, яке провели працівники системи БПД за сприяння Проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Польовий етап дослідження тривав з 21 жовтня по 3 грудня 2021 року, протягом якого було опитано понад 10 тис. респондентів методом вуличного опитування «віч-на-віч». До проведення дослідження було залучено понад 550 працівників системи БПД.

У результаті цього дослідження оцінено рівень обізнаності землевласників і землекористувачів щодо деяких адміністративних аспектів землекористування, виявлені правові питання та потреби в царині земельних відносин. Визначено запит на правову інформацію серед українців, які мають у власності чи користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Також вивчено наміри щодо купівлі та продажу землі, потребу у правопросвіті для тих громадян, які не володіють і не користуються землею.

Оцінка рівня задоволеності клієнтів

Польовий етап соціологічного дослідження задоволеності клієнтів взаємодією із системою БПД тривав з 22 по 31 грудня минулого року. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 1,6 тис. респондентів, які зверталися до системи БПД у період з 1 січня по 30 листопада 2021 року. Дані також збирали працівники системи БПД, які пройшли попередню підготовку, а контроль проведення дослідження на всіх його етапах здійснювали фахівці Київського міжнародного інституту соціології.

Мета цього дослідження – оцінити задоволеність клієнтів взаємодією з системою безоплатної правової допомоги, доступність послуг для клієнтів, результативність звернень клієнтів.

«Це дослідження дуже важливе для нас, оскільки його результати ми використовуватимемо для удосконалення підходів до управління в системі БПД, покращення доступності наших сервісів, напрацювання механізмів підвищення якості наданих послуг. Ми й надалі залучатимемо клієнтів як основних зацікавлених сторін до оцінювання послуг, що надає система БПД», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Супервайзери та інтерв’юери – працівники системи БПД

Дані для соціологічних досліджень збирають працівники системи БПД, які проходять попереднє навчання. Вони виступають в ролі інтерв’юерів та супервайзерів, і саме від них залежить якість польового етапу досліджень.

Для інтерв’юерів тренінги проходили онлайн. Їх проводили соціологи відділу соціологічних досліджень управління правопросвітництва та вивчення правових потреб громадян Координаційного центру з надання правової допомоги, а також зовнішні експерти-соціологи, які допомагали у проведенні досліджень.

«Під час тренінгів інтерв’юерам детально розповідали про особливості дослідження – для чого воно потрібне, який метод збору інформації, терміни польового етапу, кого опитуємо. Пояснювали завдання, що саме потрібно робити інтерв’юерам, які принципи їхньої роботи, знайомили зі спеціалізованою програмою для внесення даних, а також визначали організаційні аспекти польового етапу», – розповіла соціологиня відділу соціологічних досліджень управління правопросвітництва та вивчення правових потреб громадян Координаційного центру з надання правової допомоги Анна Олійник.

Побачити повну картину правових потреб

Наразі система БПД вже має неабиякий досвід у проведенні досліджень правових потреб громадян і постійно продовжує розвивати власну спроможність здійснювати соціологічні дослідження.

«Оскільки ми проводимо не лише локальні, а й і загальнонаціональні опитування, які стосуються забезпечення прав людини в Україні, такі результати можуть використовувати у своїй діяльності й інші установи та організації. Вони дають змогу оцінити рівень правової грамотності населення, рівень дотримання прав людини, визначити ефективність застосування тих чи інших джерел для комунікації з населенням тощо», – говорить Олександр Баранов.

У 2022 році система БПД планує здійснити моніторингову хвилю дослідження рівня обізнаності землевласників та землекористувачів про окремі аспекти земельного законодавства. Це дасть можливість відстежити динаміку правових потреб землевласників та землекористувачів, пов’язаних із впровадженням земельної реформи, рівня їх обізнаності щодо окремих аспектів земельного законодавства, ефективність впровадження правопросвітницьких та комунікаційних заходів на земельну тематику.

 

Також цього року для визначення сильних та слабких сторін системи БПД в управлінській діяльності та комунікації з клієнтами, відстеження динаміки задоволеності клієнтів отриманими послугами планується провести наступну моніторингову хвилю дослідження задоволеності громадян взаємодією із системою безоплатної правової допомоги.

«Система БПД також планує провести декілька локальних соціологічних досліджень, що стосуватимуться важливих суспільних тем. Зокрема, правового захисту від домашнього насильства, протидії булінгу, обізнаності українців щодо альтернативних способів вирішення спорів, правової грамотності у питаннях споживчого кредитування, щодо доступності правової допомоги для людей з інвалідністю тощо», – розповіла в.о. начальника управління правопросвітництва та вивчення правових потреб громадян Координаційного центру з надання правової допомоги Дар’я Шинкаренко.

Надалі система БПД планує розвивати напрям соціологічних досліджень у своїй діяльності. Адже глибоке розуміння цільової аудиторії сприятиме покращенню правових послуг. У майбутньому система БПД також зможе проводити соціологічні дослідження у співпраці та на замовлення інших організацій та установ.