назад

У черговому радіоефірі слухачам розповіли про успішну практику працівників безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

Сьогодні у черговому радіо ефірі КП БМР Телерадіоорганізація «Місто», у передачі «Правова абетка» прозвучала аудіо – інформація на тему: «Успішна судова практика працівників безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області».
Крім цього, фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області Ольга Апанович розповіла слухачам про порядок укладення спадкового договору.
Так, статтею 1302 Цивільного кодексу України визначено, що за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.
Слід зазначити, що до спадкового договору не застосовуються норми спадкового права. Згідно з Цивільним кодексом України сутність спадкового договору полягає в тому, що за таким договором відбувається розпорядження належним відчужувачеві майном ще за життя, але із набуттям набувачем права власності на майно після смерті відчужувача.
Істотною умовою спадкового договору є його предмет, яким виступає майно відчужувача.
Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.
Відчужувачем може бути одна або кілька фізичних осіб – подружжя, один із подружжя або інша особа. При укладенні спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за заповітом або за законом, не втрачає права на спадкування у тій частці майна, яка не була визначена договором.
Так, спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Спадковим реєстром є електронна база даних, яка містить відомості, зокрема, про посвідчені спадкові договори.
У разі недодержання сторонами зазначених вимог спадковий договір визнається нікчемним.
Зазначені умови мають істотне юридичне значення і застосовуються незалежно від того, чи є предметом спадкового договору нерухоме або рухоме майно.
Сторони спадкового договору мають відповідні права й обов’язки.
Так, статтею 1305 Цивільного кодексу України передбачено, що набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.
Стаття 1307 Цивільного кодексу України встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів учасників спадкового договору.
Оскільки спадковий договір пов’язаний з особами його учасників, положеннями статті 1308 Цивільного кодексу України визначено право сторін звертатись до суду з метою дострокового розірвання договору.
У разі смерті набувача спадковий договір вважається припиненим. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов’язань, які були виконані набувачем до його смерті.
Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов’язаний був вчинити певні дії після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача обов’язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців.
Отже, спадковий договір має подвійну правову природу: він одночасно є і розпорядженням на випадок смерті, і договором, змістом якого обумовлюються його істотні умови.

Ця, та інша інформація була доведена Ольгою Апанович до слухачів телерадіорганізації «Місто».
Нагадуємо, що реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області, який працює за адресою:
м. Біла Церква вул. Гайок 4, тел. (0456)-31-21-85.
Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Біла Церква вул. Б. Хмельницького, 9, тел. (0456)-33-40-09.
Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 каб № 30 тел. (067)-320-80-89.
Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Південна, 5б тел. (0459)-85-36-01.
Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги, на проблемні питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги, цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.