назад

У черговому радіоефірі з нагоди Дня Конституції України працівники системи БПД Київщини розповіли слухачам про захист конституційних прав та свобод людини і громадянина

З нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України на Білоцерківському провідному каналі УР-1 для слухачів Білої Церкви та Білоцерківського району працівницею Білоцерківського місцевого центру Юлією Лобчинською висвітлена тема : “Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина”.

Конституцією України визначено головний принцип політики держави в галузі забезпечення прав людини і громадянина: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”.

Розділі ІІ Конституції України присвячений правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина.

Залежно від сфер суспільних відносин, у яких основні права і свободи реалізуються з найбільшою повнотою та ефективністю здійснюється їх класифікація на:

  1. Особисті (або природні) права й свободи (ст.ст. 27–35, 51–52 Конституції України);
  2. Політичні (ст.ст. 36–40 Конституції України);
  3. Економічні (ст.ст. 41–45 Конституції України);
  4. Соціальні (ст.ст. 46–49 Конституції України);
  5. Екологічні (ст. 50 Конституції України);
  6. Культурні (ст.ст. 53–54 Конституції України).

На захист прав людини спрямовано норми різних галузей права. Так, Кримінальний кодекс України передбачає конкретні заходи покарання за злочини, зокрема, за вбивство, тілесні пошкодження, пограбування, хуліганство тощо; Кодекс законів про працю України містить норми про охорону праці і техніку безпеки; Цивільний кодекс регулює питання, пов’язані з відшкодуванням збитків, заподіяних особі, тощо.

Важливим засобом реалізації та захисту прав та свобод людини є гарантії. Вони є засобом, що забезпечує перехід від передбачених конституцією можливостей до реальної дійсності.

Конституція передбачає можливість людини захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом.

Формами захисту прав особи є:

1) захист прав органами публічної влади;

2) захист прав громадян громадськими об’єднаннями;

3) самозахист прав людиною, що включає в себе:

– звернення в державні органи та органи місцевого самоврядування;

– оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, що порушують права громадян;

– звернення в засоби масової інформації та правозахисні організації, громадські об’єднання;

– публічні виступи громадян на захист своїх прав;

– звернення в міжнародні органи із захисту прав людини.

У правовій державі одним з найбільш ефективних і поширених засобів захисту прав і свобод є судовий захист. Це означає, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Також кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожна людина повинна мати можливість вільно обрати спосіб захисту своїх порушених прав. При цьому він повинен бути впевнений в тому, що держава гарантує рівну можливість для будь-кого, незалежно від віри, раси, місця проживання, віку і статі, скористатися цими способами захисту.

Ця, та інша інформація була доведена Юлією Лобчинською до слухачів

телерадіорганізації «Місто».

Нагадуємо, що реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області, який працює за адресою:
м. Біла Церква вул. Гайок 4, тел. (0456)-31-21-85 або до відповідного місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква вул. Б. Хмельницького, 9, тел. (0456)-33-40-09.

Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що  знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 каб № 30 тел. (067)-320-80-89.

Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що  знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Південна, 5б тел. (0459)-85-36-01.
Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги, на проблемні питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги, цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.