назад
04.06.20

Уряд врегулював питання оплати праці адвокатів-медіаторів, які беруть участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину

03 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання надання послуг посередництва (медіації) адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу».

Зазначена постанова врегульовує питання оплати послуг адвокатів, що залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як посередники із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що пройшли навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі – Програма), пілотний проект про застосування якої згідно з наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року № 172/5/10 (зі змінами), реалізується для врегулювання конфлікту між неповнолітніми, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та потерпілими шляхом укладення угоди про застосування Програми.

Імплементація та реалізація міжнародних та Європейських стандартів щодо захисту прав та законних інтересів дітей є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави.

Правову основу стандартів становлять міжнародні документи універсального та регіонального характеру. Права дітей також визначено договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеними між Україною та іншими державами.

При цьому відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), прийняті і проголошені резолюцією 40/33 Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року, основними цілями юстиції щодо дітей визначено забезпечення благополуччя дітей та уникнення застосування виключно каральних санкцій. Згідно з принципом співмірності відповідь на дії неповнолітніх правопорушників повинна ґрунтуватися не тільки на ступені тяжкості правопорушення, а і на вивченні таких особливостей особистості, як соціальний статус, ситуація в сім’ї, майновий стан та інші фактори, які визначають особистість дитини.

Враховуючи те, що відновне правосуддя є одним з елементів захисту прав неповнолітніх при вчиненні ними кримінальних правопорушень, на базі системи безоплатної правової допомоги з березня 2019 року у Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях реалізується пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину».

З квітня 2020 року його дія поширюється на всю територію України.

Пілотний проєкт ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про злочини невеликої та середньої тяжкості, вперше вчинені неповнолітніми. Він передбачає комунікацію між неповнолітніми і потерпілими з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним злочинам.

Основний принцип відновного правосуддя – це захист неповнолітнього, максимальна індивідуалізація судового процесу, широке використання відновних практик та медіації за допомогою залучення сторонами процесу відповідних фахівців – посередників. Медіаторами у цьому процесі виступають адвокати, які співпрацюють із системою БПД та успішно пройшли навчання на тему «Базові навички медіації у кримінальному процесі».

Станом на 1 червня цього року 413 неповнолітніх були проінформовані про можливість участі у програмі з відновного правосуддя. Отримано 112 згод сторін – неповнолітнього та потерпілього – про участь у проєкті. За участі медіаторів проведено 100 зустрічей зі сторонами. Укладено 97 угод про застосування програми з відновного правосуддя між потерпілими та неповнолітніми.

Тут велика роль саме адвокатів, які співпрацюють із системою БПД та пройшли відповідне навчання. Тепер, після поширення пілотного проєкту з відновного правосуддя на всю Україну, виникає потреба у більшій кількості адвокатів-медіаторів. Координаційний центр з надання правової допомоги оголосив відбір серед адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, для навчання та подальшої участі у пілотному проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину».

Відповідно до прийнятої Урядом постанови, визначено право центрів з надання БВПД на залучення посередника із числа адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, та пройшли навчання з реалізації програми з відновного правосуддя, для проведення медіації. Посередники залучаються на підставі укладених договорів та доручення центру для проведення медіації.

Також внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 130.

Зокрема, передбачено, що кошти, передбачені у державному бюджеті за бюджетною програмою «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги», у тому числі спрямовуються на оплату послуг та відшкодування витрат посередників, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що пройшли навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину для врегулювання конфлікту між неповнолітніми, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та потерпілими шляхом укладення угоди про застосування зазначеної Програми.