назад
23.07.21

В системі БПД відбулась стратегічна сесія щодо організації доступу до медіації

Про перспективи збільшення ролі альтернативних методів вирішення спорів та організації надання доступу до послуги медіації системою безоплатної правової допомоги йшлося під час стратегічної сесії щодо уніфікації процедур організації надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації в системі БПД, що відбулася у Києві.

Обговорення питань організації надання допомоги в доступі до медіації на стратегічному рівні  за участі широкої аудиторії відбулось вперше за історію функціонування системи безоплатної правової допомоги. У стратегічний сесії взяли участь працівники Координаційного центру з надання правоовї допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 17 областей України та Києва, представники проєкту ПРООН в Україні «Права людини для України», Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, медіаторської спільности та представників партнерських організацій – ГС «Українська академія медіації», ГО «Львівський центр медіації», ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті», ГО «Ліга медіаторів України», ГО «Національна асоціація медіаторів України».

Нормативно-правові акти у сфері порядку надання безоплатної правової допомоги встановлюють необхідність при роботі з клієнтом визначити вид правової допомоги, якої потребує клієнт, та надати пропозиції щодо можливих варіантів вирішення спорів в альтернативний спосіб.

Одним з найефективніших інструментів альтернативного вирішення спорів є медіація, і Законом України «Про безоплатну правову допомогу» встановлено, що суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги мають надавати громадянам допомогу в забезпеченні доступу до медіації. З 2019 року Координаційний центр з надання правової допомоги активно розвиває спроможність фахівців надавати таку допомогу, організовуючи спеціалізоване навчання, та сприяє налагодженню співпраці з провайдерами послуги медіації.

«За останні два роки ми досягли певних успіхів в цьому напрямку: інструмент медіації вже успішно застосовується в пілотному проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Ми також почали надавати допомогу у доступі до медіації й у цивільних спорах. Для цього працівники системи БПД проходять підготовку за навчальною програмою та в пілотному режимі забезпечують передачу кейсів на медіацію. Завдяки результатам впровадження в пілотному форматі допомоги в доступі до медіації ми з упевненістю підтверджуємо, що альтернативний спосіб вирішення спорів сприяє поліпшенню доступу громадян до правосуддя, надає можливість скоротити строки розгляду справ, зменшити судові витрати, тим самим зменшити навантаження на суди та досягнути примирення між сторонами», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Дані соціологічного дослідження «Що українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016 — 2020)», засвідчили, що звернення до фахівців системи БПД входить у першу п’ятірку механізмів, якими українці користуються для захисту своїх прав, — майже 11 % респондентів з-поміж, хто намагався захистити свої права, зверталися по безоплатну правову допомогу. Більше того, на думку українців, система БПД також є одним з десяти найефективніших механізмів захисту прав.

«Відтак, розширення спектру послуг, що надаються системою БПД, зокрема застосування медіації як альтернативного методу позасудового врегулювання спорів, врешті сприятиме кращому доступу до правосуддя для всіх чоловіків та жінок в Україні, та ефективному впровадженню Порядку денного до 2030 року», – зазначила керівниця групи ініціатив із прав людини, координаторка проєкту ПРООН в Україні «Права людини для України» Світлана Колишко.

Пріоритетність такого завдання як розвиток альтернативних способів вирішення спорів, зокрема медіації, визнається на державному рівні та закріплено у відповідних державних стратегічних документах, зокрема в Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03.03 2021 № 179, за стратегічним напрямом «Верховенство права», в Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 24.03.2021 № 119/2021, за стратегічним напрямом «Забезпечення права на справедливий суд», в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою  Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, у довгостроковому пріоритеті діяльності Уряду «Захист права власності, ефективне правове регулювання».

«Значимим є те, що розвиток альтернативних способів вирішення спорів, зокрема підходів до застосування медіації, механізмів її надання, відбувається саме на базі системи надання безоплатної правової допомоги – організації, яка в своєму прагненні створити всі можливі умови для забезпечення рівного доступу до правових інструментів, які необхідні для ефективного вирішення правових проблем людей, здійснила потужний старт в цьому напрямі і готова масштабувати здобутки, отримані під час реалізації пілотних проєктів, на усі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги», – зазначила начальниця управління стратегічного планування та фінансів Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Костриба.

На сьогодні у цивільних спорах послугу медіації через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають медіатори на умовах pro bono. У населених пунктах, де немає медіаторів, забезпечується доступ до медіації в онлайн форматі за підтримки медіаторів, які здійснюють свою діяльність у найбільших містах України.

Водночас для системи БПД залишається вкрай актуальною потреба сформувати ефективну систему доступу клієнтів до медіації, визначити обсяги надання такої допомоги, прийняти за основу правила, алгоритми та зручні механізми як для клієнтів, так і для суб’єктів надання послуги медіації. Саме тому на стратегічну сесію були винесені питання уніфікації загальних та операційних процедур, необхідних для організації надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації.

«Як нам вдалося почути під час зустрічі, системні підходи та стала практика в організації надання такої допомоги є спільною потребою для фахівців системи БПД та надавачів послуги медіації, і задовольнити її в перспективі можливо лише спільними зусиллями. Сталість та якість надання такої послуги може бути гарантована державою для окремих вразливих груп населення, тому для нас вкрай важливою є робота над обґрунтуванням потреби оплати послуги медіації за державний бюджет», – підкреслила начальниця управління впровадження альтернативних способів вирішення спорів Координаційного центру з надання правової допомоги Ірина Бондаренко.

Під час стратегічної сесії відбулися змістовні обговорення, обмін думками та генерація ідей – від обсягів та алгоритмів надання допомоги, взаємодії між правничою спільнотою БПД та медіаторами до побудови загальних бізнес-процесів, які потрібно створити всередині системи.

Учасники працювали в групах через призму трикутника інтересів, розглядаючи основні питання змісту, взаємовідносин між ключовими сторонами, а також загальними процесами організації та етапами послуги.

Питання, які виносилися на обговорення:

  • визначення змісту функції надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації у системі БПД (обсяг послуги, суб’єкти, строки, оцінка результатів);
  • можливість надання послуги медіації працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
  • визначення процедур та етапів надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації та їхньому узгодженні з наявними процесами надання первинної та вторинної правової допомоги;
  • взаємодія з клієнтом, іншою стороною спору та медіатором;
  • механізм залучення медіатора;
  • механізм забезпечення супроводу сторони у процедурі медіації;
  • внутрішня та зовнішня політика комунікації;
  • механізм та масштабування організації медіації онлайн;
  • внутрішня система моніторингу даних надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації.

«Водночас ми бачимо ще один важливий виклик – це мережування, постійна професійна підтримка та розвиток фахівців, адже визначення доцільності пропонування послуги медіації вимагає додаткової системи знань та спеціальних навичок ефективної комунікації», – підкреслила Ірина Бондаренко.

Тепер перед системою БПД стоїть завдання практичного втілення рекомендацій та напрацювань.

Довідково. Захід організований Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки ПРООН в Україні в рамках проєкту «Розвиток спроможності безоплатної правової допомоги в забезпеченні доступу до медіації» 2021-2022 (Free Legal Aid – Mediation Enhanced (FLAME)). Фасилітацію груп провели медіатори та представники партнерських організацій Романадзе Луіза, Федорич Ірина, Максим’юк Світлана та Кричина Анжела.