назад
07.04.21

Відновне правосуддя – шлях до повернення на правильний життєвий курс

Все частіше українська молодь, бажаючи самоствердитись серед однолітків та довести свою самостійність, стає на хибний шлях, беручи участь у різних правопорушеннях, зокрема і кримінальних. Доволі часто діти, які сьогодні гарно обізнані про свої права, не хочуть усвідомлювати відповідальність, яку вони несуть за кожне прийняте рішення та скоєний вчинок. Отож, одне з головних завдань суспільства і, перш за все, системи безоплатної правової допомоги – гарантувати правовий захист дітям та інформувати їх про наслідки скоєних правопорушень.

Отож, до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень притягуються особи, яким виповнилося шістнадцять років. Проте, відповідальність за  окремі види злочинів настає навіть у віці від 14 до 16 років.  До дітей молодшого віку (до 14 років) можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру – про це, а також про реалізацію  програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, говорили з представниками учнівського самоврядуванням міста Києва.

«У світовій практиці відновне правосуддя застосовується з середини 70-х років ХХ століття, а в Україні цей процес активно запроваджується нині. Я вважаю, що це надзвичайно важливий крок у розвитку кримінальної юстиції, оскільки він полягає у наданні можливості для сторін конфлікту самостійно впоратися з наслідками кримінального правопорушення. Можливо винна сторона не зробить для себе висновків, а може і навпаки, ще сильніше замислиться над вчиненим, бо відновне правосуддя змінює погляди на злочин та покарання»

                     Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві – Михайло Харін

Слід зазначити, що проєкт стартував у 2019 році. Загалом він ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях, зокрема, у кримінальних проступках та нетяжких злочинах, які вчинені неповнолітніми. Процес включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень. Головна мета проєкту – забезпечення відшкодування заподіяної шкоди та максимально раннє виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу. Обов’язковим є і виконання всіх узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням.

«Програму можна застосувати за наявності чотирьох основних умов: наявність потерпілої сторони, вчинення проступку або нетяжкого злочину особою вперше, визнання неповнолітнім скоєного, а також згода його та потерпілого на участь у проєкті, під час якого проводиться низка заходів з ресоціалізації неповнолітнього, запобігання вчиненню нових правопорушень та відшкодування заподіяної шкоди»

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві – Тетяна Городенська

Примирення потерпілого та обвинуваченого відбувається за участі медіатора (посередника). Так, у місті Києві пройшли навчання та готові до участі в медіації чотири адвокати.

«Участь неповнолітнього у Програмі та її проходження  – це не просто підстава для звільнення від кримінальної відповідальності, а ще і розуміння вчиненої ним помилки та впевненість у тому, що вона не вплине на його подальше життя»

Координатор проекту по місту Києву –  Ростислав Поспєєв

І все ж, під час онлайн зустрічі з молоддю, фахівці Регіонального центру в один голос зауважили, що найголовніше в житті відповідально і зважено підходити до кожного життєвого вибору, аналізувати всі можливі ризики та наслідки для інших, особливо, якщо цей вибір може кардинально вплинути на подальшу долю. Оскільки проблему завжди легше попередити, аніж потім її вирішувати та долати наслідки.