назад

Виплата заробітної плати на час карантину

Конституцією України, Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці» кожному гарантується винагорода за працю. Однак, під час карантину багато людей скаржаться на відсутність оплати праці.

Роботодавець має право у зв’язку з карантином запровадити простій на підприємстві. Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Роботодавцям, які призупинили свою господарську діяльність через карантин, при виплаті заробітної плати працівникам слід керуватися положеннями Кодексу законів про працю України (стаття 113), а також враховувати положення колективних договорів, якщо такі укладалися між сторонами.

Якщо людина не працювала не з своєї вини, а роботодавець не виплатив йому зарплату, то працівник може звернутись до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому належить.

Перед поданням до суду, рекомендуємо звернутися до роботодавця з вимогою виплатити заробітну плату. Можливо це вирішить конфлікт і позбавить необхідності витрачати час на судове вирішення справи.

Адже, не виплата заробітної плати працівнику під час карантину не рідко спричинена незалежними від роботодавця обставинами. Зарплата може не виплачуватися через відсутність доходу (адже підприємство не працює).

Для захисту цих прав роботодавця, особливо малого та середнього бізнесу, законодавцем прийнято Закону №540 (який набрав чинності 2 квітня), яким внесено зміни в Закон України «Про зайнятість населення» та визначено допомогу по частковому безробіттю на період карантину. За допомогою можуть звернутися роботодавці із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва у випадку відсутності заборгованості з виплати заробітної плати та сплати ЄСВ за останніх п’ять років.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець має право звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

  • заяву у довільній формі;
  • копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України;
  • відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цією статтею;
  • довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.