назад

Як встановити факт належності особі правовстановлюючих документів?

Досить часто у громадян виникають проблемні ситуації, пов’язані з допущеними помилками у правовстановлюючих документах.

Такі помилки в подальшому можуть  унеможливлювати реалізацію особистих немайнових та майнових прав громадян.

Порядок встановлення фактів належності особі правовстановлюючого документу, куди звертатися та з яким переліком необхідних документів роз’яснюють фахівці Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Помилки при зазначенні відомостей про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження) в правовстановлюючих документах, які не відповідають записам у паспорті, свідоцтві про народження або в інших документах, позбавляють громадянина права їх використання. Найчастіше, розбіжності в документах викликані різними варіантами перекладу з російської мови на українську мову прізвища, ім’я, по батькові, допущенні технічних помилок при зазначенні відомостей про особу, тощо.

У випадку, якщо громадянин виявив невідповідність у своїх правовстановлюючих документах, необхідно не гаяти час та звернутися:

 • до державного органу, який видав відповідний правовстановлюючий документ, з проханням виправити виявлену в ньому помилку;
 • до суду з заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документу (у випадку, якщо державна установа, яка видала цей документ, не може виправити допущену в ньому помилку, або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися). Важливо зауважити, що розмір судового збору в такому випадку складає 420 гривень 40 копійок.

Крім того, суд може встановлювати факти належності особі документів, які не відносяться до таких, що посвідчують особу, наприклад:

 • довідок про поранення чи перебування у госпіталі у зв’язку з пораненням;
 • повідомлення військових частин, військових комісаріатів і інших органів військового управління про загибель чи зниклих безвісти в зв’язку з обставинами воєнного часу;
 • заповіту;
 • страхового свідоцтва (полісу);
 • ощадної книжки;
 • трудової книжки;
 • іншого документа про трудовий стаж, довідки про реабілітацію тощо.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються судом якщо:

 • згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
 • законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
 • заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;
 • встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Заява про встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, в ній обов’язково має бути вказано:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

Крім того, до заяви додаються:

 • докази що підтверджують викладені в заяві обставини;
 • довідки про те, що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

Заяву про встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа можуть подати:

 • особа-власник правовстановлюючого документа, якій необхідно довести належність їй цього документа;
 • спадкоємці померлої особи – власника цього документа для оформлення спадкових прав;
 • утриманці померлого для одержання пенсії;
 • прокурор;
 • інші особи, які заінтересовані у встановленні факту.

Не підлягають судовому розгляду в окремому провадженні заяви про встановлення факту належності особі таких документів:

 • вироку або рішення суду;
 • паспорта,
 • військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян;
 • посвідчення до ордена чи медалі;
 • свідоцтво, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану.

Зазначені питання вирішуються органом, який видає документ.

Інформацію підготувала Анна Лунга-Лягуша, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.