назад

Юридична клініка «Adiutorium» новий партнер системи безоплатної правової допомоги Чернігівщини

Розвиток правової держави,  втілення принципу верховенства права та захисту прав людей можливий лише  за умови підготовки висококваліфікованого покоління правників з числа студентів. Однією з невід’ємних складових навчання, є практичне застосування отриманих теоретичних знань під керівництвом досвідченого фахівця. Забезпечення бази для проходження практики студентами, що беруть участь в роботі юридичної клініки «Adiutorium», є однією зі складових меморандуму, що був укладений між: Регіональним центром з надання БВПД у Чернігівській області, Чернігівським місцевим центром з надання БВПД та юридичною клінікою «Adiutorium».

Для підписання меморандуму сторони зустрілись 03 червня в приміщенні Регіонального центру. Участь в підписанні меморандуму взяли: директор Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області Ірина Протченко, директор Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Володимир Бобруйко та керівник юридичної  клініки «Adiutorium», кандидат юридичних наук, доцент Валентина Литвиненко.

Окрім проходження практики студентами, меморандумом визначені і інші напрями співпраці. Зокрема, сторони домовились про організацію спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян, іноземців щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу   та проведення інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних із цілями і завданнями. Сприяння  підвищенню рівня правової інформованості громадян, осіб без громадянства та іноземців з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод. Поширення усіма доступними засобами інформації про право особи на захист, зокрема, шляхом виготовлення  та поширення буклетів, методичних рекомендацій та правової інформації населенню. Взаємодію з громадськими організаціями з метою збирання, проведення аналізу, узагальнення, обговорення та використання кращих напрацювань з питань функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги.

 

Варто зазначити, що Юридична клініка «Adiutorium» є структурним підрозділом Чернігівського державного технологічного університету, IV рівня акредитації, що надає безкоштовну юридичну допомогу за участю фахівців, студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Правознавство», і створюється як додаткова база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів