назад

Захист прав та свобод людини і громадянина

У правовій державі одним з найбільш ефективних і поширених засобів захисту прав і свобод є судовий захист. Кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені.

Конституцією України визначено один з пріоритетних напрямків діяльності держави в галузі забезпечення прав людини і громадянина: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

15 липня 2020 року працівники Черкаського місцевого центру з надання БВПД Ірина Крутоус та відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” Оксана Кривошея про це розповіли суб’єктам пробації Соснівського та Чигиринського РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області. У цей же день проведено правопросвітницький захід для працівників та відвідувачів Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру на тему: “Способи захисту прав та свобод людини і громадянина”.

Учасникам заходів доведено до відома, що згідно розділу ІІ Конституції України, присвяченому правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Саме судова влада покликана не допускати неправомірних дій з боку держави відносно її громадян, іноземців чи осіб без громадянства.

Конституція України передбачає можливість здійснення громадянами дій, спрямованих на захист їх прав і свобод:

  • захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;
  • об’єднуватися в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод;
  • проводити збори, мітинги та демонстрації;
  • направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади;
  • захищати в суді свої права і свободи;
  • звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ або організацій.

Кожна людина повинна мати можливість вільно обрати спосіб захисту своїх порушених прав та повинна бути впевненою в тому, що держава гарантує рівну можливість для будь-кого, незалежно від віри, раси, місця проживання, віку і статі, скористатися цими способами захисту.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, звертатися за захистом до суду та інших державних органів.

Реалізація права на судовий захист має не тільки юридичне, але й суттєве соціально-політичне значення. Такий захист надається кожному, хто має на нього право та потребує його.

Конституція України досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права і свободи людини і громадянина, зокрема, це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України.

Наприкінці заходів доведено до відома єдиний телефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).