назад

Про систему БПД

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», існує первинна правова допомога та вторинна правова допомога.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає в себе такі види правових послуг: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на БППД мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Право на БВПД мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України.

НАША МІСІЯ

Захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.

НАШЕ БАЧЕННЯ

Люди в Україні використовують правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань та мають рівний доступ до правосуддя. Мережа незалежних надавачів безоплатної правової допомоги відповідає правовим потребам людей. Територіальні громади та держава визнають важливістьінеобхідністьбезоплатної правової допомоги як соціальної гарантії та забезпечують стабільне її фінансування з державного та місцевих бюджетів.

НАШІ ЦІННОСТІ

ГІДНІСТЬ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Першоосновою нашої діяльності є повага до гідності людини та прагнення створити умови, за яких люди мають рівний доступ до права йправосуддя,незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості.

Ми працюємо в команді на основі взаємної поваги та взаємної відповідальності. Діємо доброчесно, зорієнтовані на клієнта й сповідуємо рівне ставлення до всіх.

Ми віримо, що гідне життя безпосередньо залежить від того, наскільки людина знає свої права, має бажання та можливості їх реалізовувати. Пропонуємо людям засоби для вирішення життєвих проблем у правовий спосіб на противагу узвичаєній у суспільстві корупції.

ДОВІРА ТА ПАРТНЕРСТВО

Ми цінуємо довіру наших клієнтів та партнерів.

Люди звертаються по допомогу до тих, кому вони довіряють. Суспільна довіра є необхідною умовою для розвитку системи безоплатної правової допомоги.

Якість послуг, що їх ми надаємо, залежить від рівня взаємної довіри, на якій ґрунтується наше партнерство з громадами, адвокатами, громадськими організаціями, донорами.

Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами та активно розвиваємо партнерство, насамперед,нарівні територіальних громад.

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Як організація, що фінансується коштом платників податків,ми підзвітні перед суспільством за все, що робимо та вітаємо зовнішнє незалежне оцінювання нашої діяльності.

Ми регулярно оприлюднюємо актуальну інформацію про всі наші заходи та витрати, зокрема,про заробітну плату кожного працівника, розподіл справ між адвокатами та оплату їхпослуг, статистичні показники нашої роботи та аудиторські звіти.

Ми проводимо відкриті конкурси для відбору персоналу.

Ми підтримуємо електронну систему публічних закупівель PROZORRO та почали її використовувати на чотири місяці раніше, ніж вимагав закон, для усіх закупівель понад три тисячі гривень.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежною складовою системи юстиції. Міністерство юстиції не втручається в нашу операційну діяльність.

Рішення про надання безоплатної правової допомоги приймається відповідно до закону незалежно від політичних та інших впливів.

Ми не втручаємося в адвокатську діяльність та поважаємо її незалежність.

Як запоруку якості правової допомоги підтримуємо вільну конкуренцію поміж її надавачів.

Ми сприяємо розвитку мережі незалежних надавачів правової інформації та консультацій, заохочуємо органи місцевого самоврядування залучати до надання таких послуг,передусім,громадські організації.

ІННОВАЦІЇ ТА ПРАГНЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ

Ми прагнемо постійного удосконалення нашої діяльності та шукаємо нові,нестандартні підходи до розв’язання проблем.Постійно навчаємося завдяки обміну досвідом та кращими практиками.Чутливі до змін середовища та швидко реагуємо на них.

Про
Координаційний
Центр

Центри з надання безоплатної допомоги