назад

Правила розрахунку пені (неустойки) за прострочення сплати аліментів

Якщо особа заборгувала аліменти, то настають штрафні санкції. У якому розмірі? За кожен день прострочення нараховується 1 відсоток від суми несплачених аліментів. Проте не більше 100 відсотків заборгованості.

Згідно положень Сімейного кодексу України у разі застосування до боржника штрафу (до слова, від 20 до 50 відсотків суми заборгованості) максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання.

Від чого ж залежить розмір штрафу? За наявність заборгованості зі сплати аліментів (якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за:

  • один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів;
  • за два роки – у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів;
  • за три роки – у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів).

Як розрахувати розмір пені за місячним платежем?

Арифметично це виглядає так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов’язання не включається до строку заборгованості) та помножити на 1%.

За таким правилом нараховується пеня за кожний прострочений місячний (періодичний) платіж.

Для того, щоб визначити загальний розмір пені, потрібно розміри пені, яка обчислена за кожний місячний (періодичний) платіж, сумувати.

Якщо виплата аліментів здійснюється частинами, потрібно зазначити, що якщо такі часткові платежі вчинені протягом місяця, у якому повинні сплачуватися аліменти, і їх загальна сума становить місячний платіж, визначений у рішенні суду про стягнення аліментів, вважається, що той з батьків, який повинен сплачувати аліменти, виконав ці зобов’язання.

Якщо місячний платіж сплачено не у повному розмірі, то пеня буде нараховуватися з першого дня місяця, який слідує за місяцем оплати наступного платежу, на різницю між розміром, що повинен бути оплачений на утримання дитини, та розміром із фактично виплачених аліментів та з врахуванням строку прострочення та ставки пені – 1%.

Термін прострочення визначається з врахуванням раніше визначеного правила та починається з першого дня місяця, наступного за місяцем сплати періодичного платежу, до дня, що передує дню сплати заборгованості.

У разі, якщо заборгованість зі сплати аліментів погашено частково в іншому місяці, то визначення розміру пені розраховуватиметься з врахуванням розміру неоплаченої частки аліментів за визначений місяць з дня оплати частки місячного (періодичного) платежу та до дня, що передує дню погашення заборгованості за відповідним місячним платежем, помножену на 1%.

Варто звернути увагу, що розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів, а також, суд вправі відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.