назад

Адвокат Іван Охлопков допоміг клієнту в справі про встановлення факту родинних відносин

20 грудня 2019 року до відділу «Скадовське бюро правової допомоги» Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  (далі – місцевий центр) звернулася пані Світлана (ім’я змінено з етичних міркувань) для складення позовної заяви до суду та представництва її інтересів в суді. Місцевий центр призначив адвоката Івана Охлопкова за дорученням № 241-2019 від 20.12.2019 року.      

Суть справи полягала в тому, що у 2010 році на 70 році життя померла пані  Євгенія (ім’я змінено з етичних міркувань) – мати пані Світлани, що підтверджується свідоцтвом про смерть. Після її смерті відкрилася спадщина на житловий будинок. У відповідності до ст. 1261 ЦК України пані Світлана має право на спадкування майна, яке належало померлій, як спадкоємець першої черги за законом. Іншим спадкоємцем першої черги, крім неї, на спадщину померлої, є її брат пан Михайло (ім’я змінено з етичних міркувань).

Адвокат Іван Охлопков звернувся до суду із  заявою в інтересах пані Світлани,  в якій просив встановити юридичний факт того, що померла особа є її рідною матір`ю. Встановлення факту родинних відносин необхідно для оформлення спадщини, оскільки документами факт родинних відносин підтвердити неможливо без рішення суду/

З даних паспорту та зі свідоцтва про народження пані Світлани встановлено, що вона народилася в селі Обухівка Бердичівського району, матер’ю вказана пані Євгенія. У 1979 році пані Світлана зареєструвала шлюб, та змінила прізвище.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Скадовського районного нотаріального округу Херсонської області у видачі свідоцтва про спадщину пані Світлані було відмовлено, оскільки неможливо встановити родинний зв`язок зі спадкодавцем, так як є розбіжності в  прізвищі спадкодавця – пані Євгенії.

Заяву адвоката Івана Охлопкова, який діяв як представник пані Світлани,  про встановлення факту родинних відносин, – суд задовольнив у повному обсязі та встановив факт того, що пані Євгенія є рідною матір’ю пані Світлани.

Коментує адвокат Іван Охлопков: 

В яких випадках можливо звернутися до суду з заявою про встановлення факту родинних відносин?

Факт родинних відносин між фізичними особами (п. 1 ч. 1 ст. 315 ЦПК України) встановлюється у судовому порядку, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:

  • спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;
  • особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
  • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб.

Водночас справи про встановлення факту родинних відносин із метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до ст. 1224 ЦК України (далі – ЦК) усунутий від спадщини.

Хто може бути зацікавленою особою у справах про встановлення факту родинних відносин?

Залежно від мети встановлення фактів заінтересованими особами в цих справах можуть бути, наприклад, відділи соціального захисту населення –  у  справах  про  встановлення  факту  перебування на утриманні особи, яка померла,  для призначення пенсії заявникові; інші спадкоємці –  у  справах  про  встановлення  факту  прийняття спадщини;  органи  внутрішніх  справ  – у справах про встановлення факту родинних відносин для вирішення питання  про  належність  до громадянства   України;   органи   страхування  –  у  справах  про встановлення факту належності страхового свідоцтва.

Якими доказами (документами) може бути доведена обґрунтованість заяви про встановлення факту родинних відносин?

 До заяви про встановлення факту родинних відносин, в якій зазначається мета, з якою заявник просить встановити цей факт, можуть додаватися такі документи та докази:

  1. докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб);
  2. довідки органів реєстрації актів цивільного стану (далі — РАЦС) про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
  3. пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

Цей перелік не є вичерпним.

Ознайомитись із рішенням можна за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90606718