назад

Адвокат Валентина Токаленко допомогла неповнолітньому клієнтові Центру захистити право користування житлом

02.04.2019 до Херсонського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася громадянка С. в інтересах неповнолітнього Р., опікуном якого вона є з 2012 року на підставі рішення виконавчого комітету Суворовської районної ради у м.Херсоні , за отриманням БВПД, що передбачає складання відзиву на позовну заяву Херсонської міської ради про визнання осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, в тому числі неповнолітнього Р. такими, що втратили право користування житлом через довготривалу відсутність.

Дорученням центру №1804-Д від 09.04.2019 для надання БВПД клієнтові призначено адвоката Токаленко  Валентину Михайлівну.

Ознайомившись з матеріалами справи, адвокат склала відзив на позовну заяву, в якій зазначила об’єктивні обставини у справі.

Так, в спірному житловому приміщенні було зареєстровано дві особи – неповнолітній Р. та його повнолітня сестра, які є сиротами, оскільки обидва з батьків померли. Старша сестра не проживала в приміщенні, оскільки переїхала до співмешканця, а неповнолітній Р. разом з опікуном не проживали в квартирі через її незадовільний стан та відсутність коштів на ремонт як самого приміщення, так і сантехніки й побутової техніки. Неповнолітній Р. проживав з опікуном – громадянкою С. в її квартирі.

У відзиві на позовну заява адвокат наполягала на відмові у задоволенні позову в частині визнання неповнолітнього таким, що втратив право користування житлом, посилаючись на норми чинного законодавства України:

Згідно із ст. 64 ЖК України, члени сім`ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члені сім`ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із зазначеного договору. До членів сім`ї наймача належать дружина наймача, їх діти та батьки. Членами сім`ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Якщо особи, зазначені в ч. 1 цієї статті, перестали бути членами сім`ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов’язки, як наймач та члени його сім`ї.

Стаття 71 Житлового кодексу – якщо наймач або члени його сім`ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору – судом.

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім`ї понад шість місяців у випадках: влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім`ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках – до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

Пункту 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року № 2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України” роз’яснено, що у справах про визнання наймача або члена його сім`ї таким, що втратив право користування жилим приміщенням (ст.71 ЖК), необхідно з`ясовувати причини відсутності відповідача понад встановлені строки. В разі їх поважності (перебування у відрядженні, у осіб, які потребують догляду, внаслідок неправомірної поведінки інших членів сім`ї тощо) суд може продовжити пропущений строк.

В суді адвокат підтримала викладену у відзиві правову позицію, обставини у справі підтвердилися як письмовими доказами, так і показаннями учасників по справі, в тому числі й неповнолітнього відповідача – громадянина Р.

Рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/1526/19 в задоволенні позову Херсонської міської ради до неповнолітнього Р. про визнання його таким, що втратив право користування житлом відмовлено.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 18.03.2020 апеляційну скаргу Херсонської міської ради на рішення суду першої інстанції залишено без задоволення.

З текстами судових рішень по даній справі можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Рішення суду Інстанції: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85842471#

Постанова суду Апеляційної інстанції:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/88322083