назад

Без паперу: що потрібно знати про Е-лікарняний

З 24 серпня Україна перейшла в режим «без паперу». А вже відсьогодні усі заклади охорони здоров’я мають перейти на оформлення електронного листка непрацездатності. Що таке е-лікарняний, як його оформити та що робити далі? Відповідає на ці питання Олена Городицька – головний спеціаліст Новороздільського бюро правової допомоги.

     – Пані Олено, розкажіть, що таке е-лікарняний?

Листок непрацездатності (е-лікарняний) – це електронний документ, сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Він є підставою для  звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

     – Які відомості містить електронний листок непрацездатності?

Для реалізації моделі «без паперу» створено електронний реєстр листків непрацездатності, який складається з записів про тимчасову непрацездатність.

Запис про тимчасову непрацездатність повинен містити, зокрема, такі відомості:

  • про тимчасово непрацездатну особу;
  • про пацієнта (у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім’ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною);
  •  інформацію про випадок тимчасової непрацездатності:

– унікальний номер випадку непрацездатності, сформований за даними Реєстру;

– номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я;

– дату (час) надходження інформації до Реєстру, що фіксується автоматично і відповідає даті та часу збереження таких відомостей;

– єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;

– причину непрацездатності (зокрема, може бути зазначено, чи це тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві; вагітність та пологи; необхідність догляду за хворою дитиною та інше);

– період тимчасової непрацездатності: період звільнення від роботи (з/по); період переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу (з/по). Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними у медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності;

– порушення режиму лікування із зазначенням дати і виду порушення (якщо таке було у наявності);

– дату огляду та висновок медико-соціальної експертної комісії (за наявності);

– відомості про направлення в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я із зазначенням дат початку та закінчення лікування, дати та номеру договору, назви закладу (за наявності);

  • інформацію про особу, яка сформувала медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я;
  • інформацію про  заклад охорони здоров’я;
  • інформацію про суму допомоги, яка нарахована на підставі листка непрацездатності, в тому числі суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, та відомості про її виплату; 

     – Який порядок оформлення електронного лікарняного?

Я опишу алгоритм, як потрібно діяти особі, яка захворіла для оформлення електронного лікарняного. Так ось: якщо у особи виникли проблеми зі здоров’ям перш за все необхідно записатися на прийом до свого сімейного лікаря. З собою пацієнтові необхідно взяти паспорт чи інший документ, який засвідчує особу. Зауважу, що таким документом для непрацездатного може бути: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи посвідчення водія. І уже далі за результатами огляду та за наявності підстав лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність та підписує його кваліфікованим цифровим підписом в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. І лише після цього в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності.

     – Де можна знайти е-лікарняний?

Електронний листок непрацездатності можна знайти в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/), на вебпорталі електронних послуг «Дія», в органі Пенсійного фонду України ( у формі витягу з реєстру електронних листків непрацездатності в паперовому вигляді). Якщо у вас уже є оформлений такий листок непрацездатності, можете зайти на один із вище зазначених електронних ресурсів та переглянути його.

     – Що робити після отримання е-лікарняного?

Після оформлення електронного листка непрацездатності вам не потрібно нести його роботодавцю, але потрібно попередити його про причину відсутності на робочому місці.