назад

Більше 44 тисяч гривень, безпідставно стягнутих з пенсії, змушений повернути ПФУ пенсіонеру

44784,82 гривень, безпідставно стягнутих з пенсії,  змушений повернути ПФУ пенсіонеру – клієнту Запорізького МЦ з надання БВПД.
Ще у 2013 році органом Пенсійного фонду України прийнято рішення про утримання з пенсіонера суми боргу (переплати пенсії) в розмірі 44784,82 грн., яка утворилася за період з 2007р. по 2013р., мотивувавши це врахуванням під час розрахунку пенсії довідки, яка містить недостовірні дані про суми заробітної плати.
Клієнт звернувся за допомогою до Центру.
За результатами аналізу фактичних і правових підстав, з урахуванням практики застосування відповідних норм права, головним спеціалістом Центру Артуром Александровим здійснено зібрання доказів, складення позовних матеріалів до Запорізького адміністративного окружного суду.
Юристом поставлено питання про протиправність дій Відповідача, поновлення строку для оскарження, заявлено вимогу про поновлення строку для оскарження, скасування неправомірного рішення та зобов’язання повернути пенсіонеру кошти, утримані з пенсії у 2013-2020 році.
У задоволенні заявленого позову судом 1-ої інстанції було відмовлено у зв’язку з тим, що у спірних відносинах відповідач діяв не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
На рішення суду юристом Центру складено апеляційну скаргу, в якій зокрема наведено допущені процесуальні порушення, у тому числі вибіркове надання відповідачем доказів (звітів за 1994, 1997, 1998 р.р., ненадання звітів за 1995, 1996, 1999 р.р., актів перевірок). Крім того, в апеляційній інстанції було заявлено близько семи клопотання, серед яких витребування доказів, виклик та допит осіб, від показів яких залежало з’ясування всіх обставин, що мали значення по справі
 Завдяки кваліфікованим діям юриста Центру, наполегливості та обґрунтованості скарги, Судова колегія, ухвалила постанову про визнання рішення відповідача протиправним та його скасування, з покладенням на останнього зобов’язання повернути позивачу утримані з його пенсії в період з 2013р. до 2020р. кошти, зокрема зробивши наступні висновки:
«Відповідальність за правильність та достовірність документів, що подаються для призначення пенсій, в тому числі персоніфікованих відомостей про заробітну плату, які вносяться до реєстру застрахованих осіб, покладено саме на роботодавця (страхувальника).
Вказане узгоджується з неодноразово висловленими Верховного Суду правовими висновками по даній категорії справ, зокрема, у постановах від 23.01.2019, 11.04.2018, 07.02.2019.
Виявлення розбіжностей в даних довідки з даними звітів про нарахування страхових внесків і інших надходжень та витрачання коштів ПФУ за 1994р., 1997р. і 1998р. – в будь-якому разі само по собі не підтверджує зловживання з боку пенсіонера, оскільки формування даних такої не залежить від волі останнього.
Судова колегія виходить з презумпції добросовісності заявника, яким до пенсійного органу було подано саме ті документи, які оформлювалися його роботодавцем, а відповідачем по справі в свою чергу не доведено умисел позивача на отримання пенсії без законних для цього підстав.
Отже, відповідальність за правильність та достовірність документів, що подаються для призначення пенсій покладено на роботодавця (страхувальника), а не пенсіонера, який не несе відповідальність за зміст та достовірність офіційних документів, які видаються органами державної влади, іншими організаціями та установами на виконання їх повноважень.
Суд апеляційної інстанції виходить з того, положеннями Цивільного кодексу України встановлена неможливість повернення безпідставно набутої пенсії у разі відсутності недобросовісності з боку пенсіонера.
Справедливість є і за неї варто боротися!