назад

Чи оподатковуються доходи не благодійних організацій, витрачені на доброчинність?

З цього питання консультують фахівці Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Метою благодійної діяльності є надання допомоги благодійним організаціям щодо виконання їх статутних цілей у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Цей закон визначає такі сфери застосування благодійної діяльності:

1)    освіта;

2)    охорона здоров’я;

3)    екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4)    запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5)    опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6)    соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7)    культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8)    наука і наукові дослідження;

9)    спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Благодійна допомога може надаватись у вигляді: безоплатної передачі коштів; майна та майнових прав; доходів від майна та майнових прав; безоплатного надання послуг та виконання робіт на користь благодійних організацій; публічного збору благодійних пожертв; проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених вищезазначеним Законом.

Благодійна допомога учасникам бойових дій, Революції Гідності та внутрішньо переміщеним особам. Суми доходів суб’єктів господарювання, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, які у формі  благодійної допомоги були надані на користь:

1)    учасників бойових дій;

2)    учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

3)    фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;

4)    фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”;

Зазначені вище доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.

Благодійна допомога, джерелом фінансування якого є заробітна плата найманих працівників.

Наймані працівники платники податку, які протягом звітного податкового року здійснювали пожертвування або благодійні внески неприбутковим благодійним організаціям мають право на податкову знижку, тобто сума  їх оподатковуваного річного доходу може бути зменшена (повернута платнику податку) на суму податкової знижки. До податкової знижки включаються сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим благодійним організаціям, що не перевищує 4 відсотків суми його загального річного оподатковуваного доходу відповідного звітного року.

Благодійна допомога соціально незахищеним верствам населення, особам з особливими потребами, меценатство та ін. Щодо цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається благодійниками – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) на користь:

1)    закладів охорони здоров’я;

2)    закладів та благодійних організацій що надають послуги з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла;

3)    пенітенціарних закладів для поліпшення умов;

4)    державних чи комунальних закладів, які здійснюють утримання, харчування, медичне обслуговування, соціальну реабілітацію, соціальний захист осіб, які перебувають у складних життєвих умовах та осіб з інвалідністю;

5)    аматорської спортивної організації чи клубу;

6)    платника податку, який проводить наукове дослідження або розробку;

7)    навчального закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, в якої хоча б один із батьків є особою з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;

Забороняється надавати благодійну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування або створеним ними неприбутковим організаціям або за їх дорученням – третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання державної послуги чи прийняття іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі, надання, прийняття (спрощення процедури).

Звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу. Маркування проводиться шляхом нанесення напису “Благодійна допомога. Продаж заборонено” на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника. Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням – місцеві органи виконавчої влади та контролюючі органи.

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню в недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у Податковому кодексі України підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.