назад

Декларування місця проживання особи

01 грудня 2021 року набрав чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» від 05 листопада 2021 року, який регулює відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні, встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг.

Про декларування місця проживання розповіла слухачам Українського радіо.Херсон заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Олена Іпатенко у черговому випуску передачі «Право знати», який вийшов у ефір Українського радіо.Херсон 20 січня.

Завантажити аудіозапис радіоефіру або прослухати на YouTube

Декларування місця проживання особи – повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.

Орган реєстрації – виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, який на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи.

Враховуючи положення статті 3 Закону декларування місця проживання особи здійснюється з метою:

 1. створення умов для реалізації прав особи, зокрема виборчих прав, права на участь у місцевому самоврядуванні, на отримання соціальних, публічних послуг, у випадках, передбачених законом;
 2. ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою;
 3. використання знеособлених даних реєстрів територіальних громад для обґрунтованого розроблення органами державної влади та органами місцевого самоврядування програм економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, визначення правомочності зборів жителів територіальної громади, для статистичних, наукових та інших потреб у визначених законом та актами Кабінету Міністрів України випадках.

Декларування місця проживання не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.

Особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування).

За декларування місця проживання, зняття із задекларованого місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

 • 1,5 %прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання у разі звернення особи протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання;
 • 2,5 %прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання у разі звернення особи з порушенням строку у 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання;
 • 1,5 %прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за зняття із задекларованого місця проживання;

Для працездатних осіб з 1 січня 2022 року прожитковий мінімум становить 2481 грн.

За декларування місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу – декларування місця проживання.

Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого місця проживання:

 1. за повідомленням територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України;
 2. за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;
 3. на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 4. за повідомленням уповноваженої особи житла.

Для декларування місця проживання особа подає в електронній формі:

 • декларацію про місце проживання(у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту);
 • відомості про сплату адміністративного збору.

У декларації про місце проживання зазначаються такі відомості про особу:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • стать;
 • дата та місце народження;
 • відомості про громадянство;
 • адреса житла, в якому декларується місце проживання;
 • попереднє місце проживання (перебування) із зазначенням адреси житла (якщо попереднє місце проживання (перебування) особи було зареєстровано або задекларовано);
 • контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);
 • реквізити паспортного документа особи, а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, – реквізити свідоцтва про народження або документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 • реквізити паспортного документа іноземця або особи без громадянства – для осіб, які декларують місце свого проживання на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) або відомості, зазначені у військово-обліковому документі відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України;
 • прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) батьків або інших законних представників чи одного з них, за адресою якого (яких) здійснюється декларування місця проживання дитини. Отримання та перевірка відповідних відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян забезпечується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) та посада уповноваженої особи житла, яка надала згоду на декларування місця проживання особи у випадках, встановлених Законом;
 • дата декларування місця проживання;
 • у разі, якщо особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якого декларується місце її проживання та відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у декларації про місце проживання додатково зазначаються відомості про власника (співвласників) житла окремо стосовно кожного власника (співвласника) житла, а саме: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; реквізити паспортного документа особи та/або паспортного документа іноземця або особи без громадянства;  реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; відомості про документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна; контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).

Відомості для декларації  можуть бути отримані засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з інформаційно-комунікаційних систем органів державної влади, органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Сплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг під час формування декларації про місце проживання перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до декларації не додається.

Декларування місця проживання в електронній формі здійснюється лише у житлі, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Декларація про місце проживання в електронній формі може бути подана за ініціативою власника житла (уповноваженої особи житла), за умови надання в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг згоди особи, місце проживання якої декларується в цьому житлі.

Забороняється вимагати для декларування місця проживання подання особою відомостей та/або документів, не передбачених Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Якщо виникли додаткові питання правового характеру – телефонуйте до Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України), де можна отримати наступну інформацію: контакти та зв’язок з усіма центрами з надання БВПД та бюро правової допомоги; консультування з питань надання безоплатної правової допомоги; інформування про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини; надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань.