назад

Додаткова відпустка учасникам бойових дій

У   зв’язку з трагічними подіями на Сході нашої державі  в українському законодавстві з’явилася осіб учасники  АТО, які мають право на  додаткові пільги   та гарантії.  Для військовослужбовців, поряд із гарантіями у сфері  соціального та правового захисту передбачені й гарантії щодо  захисту та пільг у сфері праці.

Про особливості отримання  додаткової відпустки учасникам бойових дій консультують фахівці Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Статус учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни), то після його надання роботодавцю він матиме право на «військову» відпустку. Причому неважливо, працює він за основним місцем роботи чи за сумісництвом. Право на таку відпустку передбачене статтею 77-2 Кодексу законів про працю України і статтею 16-2 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до статті 16-2 Закону «Про відпустки» учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на додаткову оплачувану відпустку із збереженням заробітної плати.

Тривалість такої відпустки становить 14 календарних днів на рік та не належить до щорічних основних відпусток.

Тому, надаючи додаткову відпустку учасника бойових дій, роботодавець зобов’язаний ураховувати деякі особливості додаткової відпустки учасника бойових дій:

  • надається за календарний рік. Причому право працівника на додаткову відпустку учасника бойових дій повної тривалості не залежить від відпрацьованого часу в такому календарному році. Так, відпрацювавши один робочий день у поточному календарному році, працівник матиме право на таку відпустку повної тривалості — 14 календарних днів;
  • надається понад щорічні основну та додаткову відпустки;
  • має бути використана працівником протягом календарного року. Якщо працівник не реалізував своє право на таку відпустку в поточному році, перенесення її на наступний не допускається;
  • не може бути перенесена або продовжена з причин, зазначених у статті 11 Закону «Про відпустки», у тому числі й у зв’язку з хворобою працівника, що збіглася з періодом додаткової відпустки учасника бойових дій;
  • не продовжується на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку;
  • може бути використана працівником як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, за наявності документів, що підтверджують право на неї (наприклад, посвідчення учасника бойових дій).

Якщо такий працівник у поточному календарному році до влаштування до цієї установи працював у іншого роботодавця і скористався правом на таку відпустку, то теперішній роботодавець додаткову відпустку учасника бойових дій за поточний календарний рік не надає.

Якщо ж працівник, який має право на додаткову відпустку учасника бойових дій, у поточному календарному році ніде не працював або працював у іншого роботодавця, але права на таку відпустку тоді ще не мав, і таке право виникло в період роботи у цій установі, то теперішній роботодавець зобов’язаний надати такому працівнику додаткову відпустку учасника бойових дій за поточний календарний рік.

Чи передбачена компенсація за додаткову відпустку?

У разі невикористання військовослужбовцями – учасниками бойових дій щорічної основної або додаткової відпустки у рік звільнення виплачується грошова компенсація – це зазначено в пункті 14 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Верховний Суд своїм рішенням від 16 травня 2019 року у справі № 620/4218/18 зазначає, що норми закону не обмежують та не припиняють право учасника бойових дій на отримання в році звільнення виплати грошової компенсації за всі невикористані дні додаткової відпустки, право на яку набуто під час проходження служби в особливий період.

Для отримання компенсації за додаткову відпустку під час звільнення необхідно написати рапорт на отримання грошової компенсації до військового комісаріату або на ім’я командира військової частини. Якщо рапорт з якихось причин не було подано під час звільнення, особа має право подати до військової частини заяву аналогічного змісту.

У разі отримання письмової відмови військового комісаріату щодо неможливості нарахування та виплатити грошової компенсації відпустки як учаснику бойових дій у добровільному порядку, особа має право звернутися в рамках адміністративного судочинства до окружного адміністративного суду, на підставі ч. 1 ст. 19 КАСУ з адміністративним позовом про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Відповідно до п. 13 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», позивач звільнений від сплати судового збору під час розгляду справи, як учасник бойових дій.

ДО ВІДОМА! Відповідно до пункту 9, 9-1 частини 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» на безоплату вторинну правову допомогу мають право:

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, а також особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для забезпечення та реалізації своїх прав та інтересів ви можете звернутися до Лубенського центру безоплатної правової допомоги за адресою:

37500, м. Лубни, Полтавська обл. вул. Монастирська, 17. В телефонному режимі – (МТС) 095 253 66 14, (05361)77-479 – приймальня.

Відправити лист на електронну адресу:

[email protected]