назад

Допомога фахівця Вінницького МЦ у поновленні цивільної дієздатності особи

Цивільна дієздатність фізичної особи є важливою складовою її правового статусу, що дозволяє їй своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх не виконання.

Позбавлення ж фізичної особи цивільної дієздатності має несприятливий для неї наслідок, адже недієздатна особа фактично втрачає статус повноцінного та самостійного учасника цивільних відносин і практично всі юридично-значимі дії від її імені та в її інтересах вчиняє третя особа — опікун. Тому вирішення питання про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи у судовому порядку є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян.

До Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся керівник Комунальної установи “Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку” з проханням надати правову допомогу у поновленні цивільної дієздатності Олени Петренко (прізвище та ім’я змінені з етичних міркувань), яка є підопічною зазначеної установи.
Фахівцем вищевказаного центру Олександром Левицьким під час зустрічі з Оленою було з’ясовано, що вона з дитинства страждає на психічне захворювання та у 2009 році рішенням суду за заявою своєї сестри була позбавлена дієздатності. До того ж сестра про судовий розгляд відносно неї не повідомляла і про рішення суду Олена дізналась нещодавно.

З метою надання допомоги фахівцем Вінницького МЦ підготовлено клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи з метою визначення психічного стану Олени, що є обов’язковим для розгляду таких справ.
Судом було призначено амбулаторну, а потім й стаціонарну судово-психіатричну експертизу.

Після проведення судово-психіатричної експертизи до суду було надано висновок, згідно якого Олена за своїм психічним станом не здатна в повній мірі розуміти значення свої дій та керувати ними, а тому не може мати повну цивільну дієздатність.
Однак, не зважаючи на вказаний висновок експерта фахівцю Вінницького МЦ за допомогою показів свідків та інших доказів вдалось переконати присяжних та суд в можливості поновлення цивільної дієздатності жінки.

За результатом розгляду вказаної справи судом постановлено рішення, яким поновлено цивільну дієздатність Олени та скасовано встановлену опіку над нею.
Таким чином, завдяки професійній допомозі юриста, Олена знову набула здатності в повній мірі користуватись своїми цивільними правами та виконувати покладені на неї обов’язки.

Хто може звернутись із заявою про скасування рішення про визнання
особи недієздатною?
Із заявою про скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності можуть звернутись опікун,члени сім’ї особи визнаної недієздатною, орган опіки та піклування, а також сама особа, визнана недієздатною.

До якого суду подається заява?
Незалежно від того, який суд ухвалював рішення про визнання особи недієздатною, заява про скасування такого рішення подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у закладі з надання психіатричної допомоги – за місцезнаходженням цього закладу.

Чи потрібно сплачувати судовий збір за подання такої заяви?
Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про поновлення дієздатності фізичної особи недієздатною відносяться на рахунок держави, а тому судовий збір за подання такої заяви не сплачується.

Чи може особа повторно звернутись до суду із заявою у разі відмови суду в її задоволенні?
Відмова у задоволенні такої заяви не перешкоджає особі повторно звернутися до суду з такою ж заявою після зміни обставин, через що відмовлено в задоволенні заяви.