назад

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 №74 затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Механізм надання такої допомоги роз’яснила слухачам Укаїнського радіо.Херсон заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко у черговому випуску передачі «Право знати».

Завантажити аудіозапис радіоефіру або прослухати на YouTube

Що таке допомога по частковому безробіттю та хто на неї має право?

Допомога по частковому безробіттю – це кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), що надаються регіональними або міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості роботодавцю для виплати допомоги працівникам, які є застрахованими особами, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Кошти Фонду для виплати працівникам надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники за наступних умов:

 • вони перебувають у належним чином оформлених трудових відносинах з роботодавцем;
 • для яких роботодавець звернувся за отриманням такої допомоги;
 • за яких такий роботодавець протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, сплатив єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • рівень скорочення тривалості робочого часу яких становить 50 і більше відсотків на місяць.

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Важливо! Право на допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, мають усі застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

Допомога по частковому безробіттю не надається:

 1.  коли зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;
 2. є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;
 3. коли працівник:
  – письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);
  – працює на підприємстві за сумісництвом;
  – проходить альтернативну (невійськову) службу;
  – отримує оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції);
  – залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
  а саме: фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи; фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи; інші профілактичні заходи, визначені правлінням Фонду.

Як отримати допомогу по частковому безробіттю?

 Для отримання такої допомоги роботодавець або його представник не пізніше 6 місяців з дня початку зупинення (скорочення) виробництва за своїм місцезнаходженням відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань звертається до центру зайнятості та особисто або на його електронну адресу та подає документи, визначені пунктом 8 Порядку.  Забороняється вимагати подання інших документів, не передбачених цим пунктом.

 • Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю приймається центром зайнятості протягом 3  робочих днів з дня подання роботодавцем відповідних документів.
 • У разі подання документів в неповному обсязіабо наявності в окремих документах помилок центр зайнятості не пізніше ніж наступного робочого дня після виявлення зазначених фактів повідомляє про них роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від центру зайнятості, який у свою чергу приймає рішення протягом 3 робочих днів.
 • У разі прийняття рішення про відмовув наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості не пізніше ніж наступного робочого дня після прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуванням причин відмови.
 • Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю, роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості з дотриманням вимог, визначених Порядкомнадання допомоги по частковому безробіттю.
 • Роботодавець має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність центру зайнятості до Державного центру зайнятості або суду.
 • Роботодавець виплачує допомогу працівникам протягомне більше ніж 3 робочих днів після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника або виплати її готівкою подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.
 • Роботодавець не може звернутися за наступним отриманнямз Фонду коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю раніше, ніж через рік після закінчення строку виплати допомоги по частковому безробіттю.
 • Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, не враховується під час розгляду звернення за наступним отриманням допомоги по частковому безробіттю з причин зупинення (скорочення) виробництва.

Якщо потребуєте правової консультації – телефонуйте Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України).