назад

Дотримання прав дітей під час освітнього процесу

Діти – це майбутнє України. Освічені діти сьогодні – запорука успішної країни завтра.

Право на освіту є основоположним соціально-культурним правом, що забезпечує стабільний розвиток молодого покоління.

Статтею 53 Конституції України визначено, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність та розвиток дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних (за досягнення в навчанні) та соціальних(для соціально незахищених громадян, пільговиків) стипендій у встановленому законодавством порядку.

Право на освіту не може бути обмежене. Проте, закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії).

Якщо право дитини на освіту порушується(учнів не влаштовує якість викладацьких послуг, постійна та невиправдана зміна вчителів, довга відсутність вчителя, через що належним чином не викладається предмет, немає доступу до підручників, комп’ютерів та інших необхідних для навчання предметів та технологій) є можливість захистити його в досудовому або судовому порядку.

Досудове врегулювання може здійснюватися шляхом подання заяви до дирекції школи або шляхом винесення питання на шкільну раду. Якщо на погляд учня та/або батьків, директор школи чи учителі не можуть впоратися зі своїми професійними обов’язками або нехтують ними – варто звернутися із заявою до відповідного управління освіти.

Судове врегулювання може відбуватися в рамках адміністративного та цивільного процесів.Конституційні норми є нормами прямої дії, що передбачають можливість звернення до суду лише на підставі порушення права передбаченого законодавством.

 

Єдиний телефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).