назад

За затоплену квартиру – матеріальне та моральне відшкодування

До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася пані Надія, яка бажала в судовому порядку стягнути матеріальну та моральну шкоду, що була заподіяна через залиття її квартири. Місцевий центр призначив заступника директора Ірину Мостову для представництва інтересів клієнтки в суді.

Пані Надія є власницею квартири, яку неодноразово заливали сусіди зверху. Щоб з`ясувати причини регулярних «підтоплень» та оцінити шкоду, заподіяну квартині знизу, було проведено декілька обстежень. Комісія зробила висновок про те, що залиття квартири пані Надії сталося внаслідок халатного відношення мешканця квартири на верхньому поверсі (протікання квартирної розводки). Трубопроводи холодної та гарячої води не протікають.

Під час будівельно-технічного дослідження квартири пані Надії  зафіксовані пошкодження оздоблювальних покриттів стелі та стін в житлових кімнат. Шкода визначена у сумі 11 717 грн. Крім того, через залиття квартири жінка зазнала моральної шкоди, оскільки було пошкоджено її майно, через що був порушений звичайний життєвий ритм, вона вимушена усувати наслідки залиття. До того ж, сусіди зверху добровільно відмовилися відшкодувати завдані збитки, тому пані Надія була вимушена витрачати власний час на захист порушеного права.

Завдяки допомозі фахівчині системи БПД пані Надія змогла отримати матеріальне та моральне відшкодування. Згідно з рішенням Соснівського районного суду міста Черкаси, з відповідачів стягнуто на її користь матеріальну шкоду в сумі 11 717 грн. та моральну шкоду в розмірі 3000 грн. (Справа № 712/15452/19)

Коментує заступниця директора Черкаського місцевого центру з надання БВПД Ірина Мостова:

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справи за позовами про відшкодування шкоди» шкода, заподіяна особі майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв`язок та є вина зазначеної особи.

Частина 2 ст. 1166 ЦК встановлює презумпцію вини завдавача шкоди, тобто особа, яка спричинила шкоду, буде вважатися винною, якщо вона сама не доведе відсутність своєї вини.

Статею 322 ЦК України передбачено, що власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить. Утримання та ремонт (своєчасна заміна) внутрішньоквартирних мереж водопостачання є обов`язком власникак вартири,відповідно до статті 151 ЖК України та ст. 322 ЦК України.

Згідно з ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, в тому числі, втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Згідно з частиною другою ст. 1166 ЦК України, особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Згідно зі ст.ст. 23, 1167 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.